Workshop - Trans Joy: An invitation to Dream

lør01april13:00lør16:00Workshop - Trans Joy: An invitation to DreamOslo

Hva

(English Below)
FRI, FRI Oslo-Viken, Skeiv Verden Oslo-Viken, Skeiv Ungdom Oslo-Viken, PKI, Chemfriendly, Skeivt Studentforum, og PION går sammen for å organisere en rekke arrangementer for Transsynlighetsdagen.

Som en del av denne serien inviterer vi deg til å bli med oss på en workshop med fokus på å utforske “Transglede” gjennom en fasilitert samtale og zine-produksjon.

Arrangementet finner sted hos Skeiv Verden.

13:00 – Join arrangementet og finn veien via det.

I en artikkel* skrevet av Shawn Deez (de/dem), stilte de et tankevekkende spørsmål: «Hvor mye glede, nytelse, lykke og skjønnhet er vi i stand til å skape hvis vi beveger oss utover det vi tror er mulig?» Med inspirasjon fra dette bruker vi artikkelens tittel, «Trans Joy: An invitation to Dream [Transglede: En invitasjon til å drømme]» for å ønske alle transfolk velkommen til å bli med oss i å skape et flergenerasjonsrom som sentrerer Transglede.

Du inviteres til å komme som du er, som du vil være, eller som du føler deg mest sett. Enten det er i drag, favorittdressen din eller pyjamasen din, er du velkommen til å bruke det som gjør at du føler deg mest komfortabel. Det er også mulig å ta med seg klær og skifte her. Vi serverer snacks og alt materialet du trenger for å lage din egen zine. Ingen tidligere erfaring er nødvendig.

Workshopen vil bli fasilitet av Vjolla Emiri (de/dem) og Newt Petride (de/dem).

Vær oppmerksom på at dette arrangementet kun er åpent for trans- og kjønnsvarianter.


In an article* written by Shawn Deez (they/them), they asked a thought-provoking question: “How much joy, pleasure, bliss, and beauty are we capable of creating if we move beyond what we think is possible?” Taking inspiration from this, we use their article’s title, “Trans Joy: An invitation to Dream,” to welcome all trans folks to join us in creating an intergenerational space that centers Trans Joy.

You are invited to come as you are, as you want to be, or as you feel most seen. Whether it be in drag, your favorite onesie, or your pajamas, you are welcome to wear what makes you feel most comfortable, or you can bring a change of clothes with you and change here. We will provide snacks and all the materials you need to create your own zine, and no prior experience is required.

The workshop will be facilitated by Vjolla Emiri (they/them) and Newt Petride (they/them).
Please note that this event is open only to trans and gender variant people.

At Skeiv Verden.

Join the event for more info!

Tid

(Lørdag) 13:00 - 16:00(GMT+02:00)