Bildetekst: Mottok Oslo kommunes fagpris for seniortiltakene. Les mer!

FRI Oslo og Akershus (FRI OA) mottok Oslo kommunes seniorpris i 2019. Fra venstre: Petter Ruud-Johansen (kommunikasjonrådgiver i FRI OA) , Aasmund Robert Vik (aktivist og pådriver for Regnbuetreff med FRI – for seniorer), Tone Tellevik Dahl (Byråd for eldre, helse og arbeid – og prisutdeler), Brita Brekke (leder i FRI OA), Janne Bromseth (faglig leder, Skeiv kunnskap i FRI OA), Inger Myhre Hansen (aktivist og pådriver for både Regnbuetreff med FRI – for seniorer og Golden Ladies), Hans Heen Sikkeland (tidligere leder av FRI OA) og Hanna Christophersen (prosjektleder Skeiv kunnskap i FRI OA). Foto: Marte Stine Skinnerlien.

Seniorarbeidet i FRI Oslo og Akershus ble fredag 27. september tildelt Oslo kommunes seniorpris. FRI OA ble hedret for det beste aldersvennlige tiltaket i 2019 . Og er mottaker av byens fagpris på feltet.

Vi er takknemlige for anerkjennelsen som ligger i denne prisen. Den motiverer oss til å gjøre mer for å nå ut til flere i eldreomsorgen i Oslo, og forhåpentligvis motiverer den kommunen til å satse mer på kompetanseheving blant ansatte som treffer våre skeive seniorer i sitt arbeid, sier leder i FRI Oslo og Akershus (FRI OA), Brita Brekke.  

Oslo kommune har siden 2013 delt ut seniorpriser innen eldreomsorgen. Formålet er å anerkjenne og synliggjøre gode tiltak som fremmer aktivitet hos eldre mennesker 

En pris for alle som gikk foran

Seniorprisen 2019 ble delt ut av eldrebyråd Tone Tellevik Dahl (Ap) under en høytidelig seanse i bystyresalen i Oslo Rådhus fredag 27. september. Med prisen følger det 50.000 kroner til videre arbeid.  

De vi møter på våre seniortreff var de som gikk foran. Ikke bare ble mange av oss født ulovlige. Vi møttes i skjul – og mange av oss ikke fant andre likesinnede før vi var godt voksne, sier Brekke. 

Eldre skeive er en mangfoldig gruppe mennesker, men vi har to ting til felles: For det første har forståelsen av hvem vi er og vår plass i samfunnet endret seg radikalt i løpet av livet. Vi ble født ulovlige og syke – og blir gamle i et samfunn der rådhuset heiser regnbueflagget ei uke under Pride. 

Og for det andre blir vi eldre i et samfunn der det fortsatt forventes å snakke om barnebarn og partner av motsatt kjønn. Selv om vi i 2019 feirer mangfoldet er det ikke nødvendigvis sånn at det er rom for hele mangfoldet i stua på sykehjemmet eller seniorsenteret, sier Brekke. 

Takketale fra Seniorprisen 2019

Nominasjonen

Det var Rådet for kjønns- og seksualitetsmangfold i Oslo kommune som nominerte FRI OA til seniorprisen 2019. 

I nominasjonsteksten het det blant annet: “FRI Oslo og Akershus arrangerte i 2006 et seniorseminar på Haugastøl og ga i 2007 ut den første rapporten om skeive eldre (Gammel, grå og homo). Rapporten tok også for seg flere sentrale tiltak som eldre skeive selv mente at måtte til for å få en verdig og inkluderende alderdom.

I årene etter har foreningens fylkeslag i Oslo og Akershus jobbet målrettet for å bedre situasjonen for eldre skeive. I 2009 startet FRI OA den første kafetreffet for eldre skeive, fylkeslaget har aktivt rekruttert besøksvenner til Røde kors, arrangert flere helgesamlinger og seminarer, lobbet politisk og synliggjort eldre skeive som en viktig ressurs for skeive miljø så vel som en ressurs å beholde synlig på arenaer for eldre. 

I 2014 startet fylkeslaget treff på eldresentre og fikk til slutt fast samlingsplass i samarbeid med Kampen Omsorg + (Kirkens bymisjon). I dag har organisasjonen ansatte som jobber med å skolere sykehjem og ansatte som jobber med eldre.” 

Fakta/ressurser

FRI Oslo og Akershus er et fylkeslage i FRI – Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold. FRI OA er en mangfoldig organisasjon som jobber politisk i Oslo og Akershus for å forbedre vår målgruppes liv og levekår: Folk som bryter med samfunnets normer og for kjønn og seksualitet. FRI OA jobber med kompetanseheving for offentlige ansatte gjennom Skeiv kunnskap og holdningsarbeid i samfunnet generelt, er en organisasjon fylt av frivillighet og er en medlemsorganisasjon for lesbiske, homofile, bifile, trans- og queerpersoner.

 

  • FRI OA utgitt en brosjyre og nettressurs om skeive med demens for ansatte i eldreomsorgen og for pårørende. Sjekk ut nettressursen.
  • FRI OA har utgitt boken “Veier til inkluderende eldreomsorg”, skrevet av Janne Bromseth, faglig leder i Skeiv kunnskap i FRI OA.  Bestill boken her!
  • Skeiv kunnsakap i FRI OA holder nå også på med en ny kartleggingsstudie av eldre skeives erfaringer med eldreomsorgen. 
  • FRI OA holder også på med et samarbeidprosjekt med Kirkens bymisjon for å produsere undervisningsfilm og undervisningsmateriell. 
  • FRI OA er hjem for en rekke skeive grupper og aktiviteter som lager arrangement hele året, deriblant Senior regnbuetreff med FRI og Golde Ladies.
  • Les Oslo kommunes kriterier for tildeling av seniorprisen her.
  • Rapport: Les og last ned rapporten«Gammel, grå og homo»