Noen grunner til å bli medlem i FRI:

Innmelding via skjema – betaling med kort: Klikk her!

#jævlahomo er et av de mest brukte skjellsordene i skolen. Landet rundt driver FRI prosjekter som endrer holdninger i skolen. Med deg som medlem kan vi drive dette arbeidet, som aldri tar slutt, videre.

Trans: Svært få av oss som ønsker kjønnsbekreftende behandling får det. Og et stort flertall av oss blir avvist. FRI jobber for at kjønnsbekreftende behandling skal være tilgjengelig for alle som trenger det og at tilbudet skal tilpasses den enkeltes behov. For å få til det til trenger vi deg med på laget!

Båsene er for trange: Trange kjønnsnormer gjør at selv streite feminine gutter eller streite macho-jenter utsettes for mobbing, hets og vold. Med deg som medlem kan vi utvide boksene og gjøre livet enklere for alle – streite som skeive.

Bisynlighet: Vil du være fri fra kommentarer som «bestemme deg nå» eller “bi er bare en fase”? Åpne rom der man kan like flere kjønn oppstår ikke av seg selv, de skapes. Bli med på laget – for ingen er fri før alle er fri.

Tokjønnsmodellen fanger og fører til unødvendig kirurgiske inngrep. Kjønn ER mer enn to – gutt og jente. Brudd på tokjønsmodellen resulterer ofte i unødvendige kirurgiske inngrep på nyfødte som har uklare kjønnskarakteristika. Med deg som medlem kan vi kjempe mot unødvendige kirurgiske inngrep på spedbarn.

Solidaritet med en hel verden: FRI samarbeider med lhbt-organisasjoner i Øst-Afrika, Sør-Asia og Øst-Europa om å bygge sterke bevegelser for menneskerettigheter. Med deg på laget kan vi styrke dette arbeidet!

Regnbueseniorer trer inn i skapet igjen. I møte med alderdommen og det offentlige frykter mange eldre skeive møtet med helsepersonell. Etter lange liv på barrikadene må mange igjen ta valget: Stå fram i møte med hjemmehjelp eller annet. Noen orker ikke – og går inn i skapet igjen. Med deg som medlem kan vi arbeide for at helsepersonell møter våre seniorer på inkluderende vis.

Rettigheter kan strykes med pennestrøk. Siden 1950-tallet har FRI endret samfunnet og kjempet fram en rekke lover som sikrer skeives rettigheter. Men ingen lover er skrevet i stein. Det finnes krefter som hver dag arbeider aktivt for å endre eller fjerne rettighetene vi har framkjempet. Med deg som medlem kan vi stå i mot og opprettholde våre rettigheter.

Nynazisme og frykt: Homofobe høyreekstreme truer oss, marsjerer mot oss, vil knuse deg og meg og normaliserer rasisme og fremmedfrykt. Stå opp for for et fritt og likeverdig samfunn hvor alle har rett til å delta!

Elsker du Oslo Pride, Regnbuedagene i Bergen, Trondheim Pride eller andre prider i landet?

FRI er arrangøren bak de fleste pridenefestivalene i Norge, og med deg som medlem kan vi lage enda bedre festivaler.

Sosialt / FRIvillighet: I FRI Oslo og Akershus alene arbeider om lag 400 personer frivillig for å skape over 800 arrangement i året. Dette er 800 psykososiale, trygge og inkluderende treff og arrangement – som bringer med seg god helse og trygghet til skeives liv. Med deg som medlem kan vi styrke det frivillige arbeidet som er så viktig for så mange.

Bli medlem!

Send sms med kodeord FRI og din e-postadresse til 2380!