Bærum kommune støtter FRI Oslo og Viken med 450.000 kr i år og til neste år (900.000 totalt). Pengene skal brukes på kompetansehevingstilbud for ansatte i Bærum kommune og sosiale tilbud for skeive.

I FRI Oslo og Viken jubles det nå over tildelingen.

– Dette er gode nyheter! Vi har et godt etablert kompetansehevingsprogram i Oslo kommune, og kan bygge videre på disse erfaringene når vi nå igangsetter arbeidet i Bærum kommune, sier Hanna Christophersen, faglig leder i Skeiv kunnskap, FRI Oslo og Vikens kompetansehevingsprogram på kjønns- og seksualitetsmangfold.

Kunnskap i skole og eldreomsorg
Skeiv kunnskap arbeider med å skolere kommunalt ansatte i kjønns- og seksualitetsmangfold, likeverdige tjenester og ikke-diskriminering. Helsesektoren og skolesektoren har vært særlige satsningsområder for Skeiv kunnskap.

Deler av bevilgningen skal også brukes til sosiale tilbud for Bærums skeive innbyggere. Nå begynner planleggingen av hvilke aktiviteter dette skal være, men eksempler på eksisterende aktiviteter i FRI Oslo og Viken er treff for skeive seniorer, aktivitetsgrupper og lokale Pride-arrangement.

Sosiale tilbud
– FRI Oslo og Viken har lang erfaring med å skape møteplasser der skeive får mulighet til å være seg fullt og helt, og finne et bekreftende fellesskap. Skeive scorer fremdeles dårligere på levekårsundersøkelser, blant annet ved å rapportere dårligere psykisk helse. Ved å skape nettverk til andre skeive og å bli møtt av kommunalt ansatte på en god og trygg måte kan vi endre denne tendensen, sier leder i FRI Oslo og Viken, Nils-Erik Aasen Flatø.

FRI Oslo og Vikens søknad ble behandlet av politikerne i utvalget for Bistand og Omsorg – i sak 20/239445.