FRI er en landsdekkende organisasjon som jobber for at skeive skal få bedre levekår og flere møteplasser. Fylkeslaget FRI Oslo og Viken er landets største, med over 3000 medlemmer og et geografisk nedslagsfelt over 52 kommuner.

I vårt fylkeslag jobber det ni personer på fulltid for å planlegge og gjennomføre aktiviteter og arrangementer, søke midler og bistand, kommunisere med omverdenen, og gjennomføre kompetansehevende tiltak overfor majoritetsbefolkningen. Hos oss har vi et arbeidsmiljø preget av mangfold, kreativitet, lidenskap for vårt kjerneoppdrag og en sterk fellesskapsfølelse.

Nå søker vi etter en dyktig sekretariatsleder.

Les mer om stillingen på finn – og løp og søk!.