Fem medlemmer i FRI-familien om hvorfor du også bør bli med på laget.

Fra venstre til høyre i bildet over:

Luca Dalen Espseth (Aktivist og rådgiver – kjønnsmangfold i FRI)
– Jeg er medlem fordi jeg synes det er viktig å anerkjenne den kampen som mange har kjempet før oss, og fordi jeg vil være en del av den kampen videre. FRI er min familie og det er så uendelig viktig at vi organiserer oss, også når vi lever gode liv, for det er mange andre som ikke lever gode liv enda. Ja og så får man jo være med på så mange kule sosiale arrangmentet, alt fra kafetreff, til pride, debatter og konferanser.


Aasmund Robert Vik (Pådriver i seniorarbeidet i FRI, medlem i 50 år og alltid frivillig under Oslo Pride)

– Da jeg kom inn i homobevegelsen fantes bare én bokstav – H – i bokstavrekka. På den tiden gjaldt å kjempe for de mest elementære rettigheter. Senere har det aldri vært et spørsmål om IKKE å være medlem. I FRI finner jeg et levende engasjement, vennskap på tvers av generasjoner, solidaritet og interessegrupper for de fleste. Og på toppen av det hele er Oslo Pride – byens mest synlige og betydningsfulle festival del av FRI. Er ikke dette mange nok grunner til at også du skal bli medlem?


Bente Jørgensen (Sentralstyremedlem i FRI)

Før jeg ble medlem i FRI og engasjerte meg både lokalt og nasjonalt, så trodde jeg at jeg visste hva FRI drev med. Der tok jeg feil! Gjennom mitt medlemskap og engasjement i Norges fineste organisasjon, har jeg lært uendelig mye om andre, om hvor mye FRI faktisk gjør fra dag til dag og ikke minst om meg selv. Folk bør melde seg inn, finne sin greie – og livet vil garantert få mer innhold.


Marita Matthews Holmeset-Varpe (Nestleder FRI Oslo og Akershus, og Pride House-sjef)

Korfor eg er medlem av FRI: Eg har hatt ein fin oppvekst. Likevel, skulle eg i retrospekt ønske at noko var annerledes så var det å ha ein reell aksept for kjønns- og seksuelmangfold. På lokalnivå jobbar FRI for å tilrettelegge for trygge møteplassar. Og eg veit at organisasjonen jobbar for at lovverket og praksis skal bli betre tilpassa faktiske forhold og behov.


Fredrik Dreyer (Festivalsjef, Oslo Pride)

Jeg er medlem i FRI fordi jeg støtter den massive frivilligheten som driver pride land og strand rundt i Norge. Og fordi jeg som medlem bidrar til og støtter oppunder arbeidet for et samfunn som har plass til plass til alle, både her hjemme og internasjonalt.


Bli med på laget du også – bli medlem!

Medlemsskap kun 200 kroner per år. Send en sms til nummer 2380 med kodeord FRI og din epostadresse i tekstfeltet. For studenter, trygdede og andre: 100 kr per år – send sms med kodeord FRI2 og din epostadresse til 2380.