Parade avlyst – Oslo Pride 2022.

Paraden under Oslo Pride er en folkefest, men også en markering for menneskerettigheter, frihet, likeverd, skeiv kjærlighet og mangfold.

I FRIs seksjon av paraden markerer vi i 2022 flere ting: At det er 50 år siden vi som skeive ble avkriminalisert i norsk lov. At det er 40 år siden Sosialdepartementet og Norge som nasjon ikke lenger betraktet oss som syke. For å markere de historiske seirene tar vi med oss den gamle «Opp alle jordens homofile»-fanen. Den ble båret fremst i toget i mange år fra 1982 og utover, og ble gjenskapt i 2019.

Vi markerer at frihet er noe som kommer alle til gode, og at vi ikke må ta den for gitt. I tillegg har vi gått sammen med flere Prider i Europa om å vise solidaritet med Kharkiv og Kyiv Pride, som ikke kan gå i år. For å markere det heiser «Prides #StandWithUkraine» fanen høyt. I den forbindelse er det naturlig å også løfte solidaritet med skeive på flukt i hele verden.

På FRIs flåte (lastebilen) i paraden er det, tradisjonen tro, fokus på de frivillige som driver festivalen. For uten frivillige hadde ikke Pride eksistert. De frivillige er og har alltid vært uunnværlige for at festivalen, med over 220 arrangement på programmet gjennom en hel uke, kan bli arrangert. Paraden er det store høydepunktet – og med det roper vi et ekstra stort hurra for alle som bidrar frivillig!

Opp Alle jordens Homofile 2019

Opp alle jordens homofile-banner – gjensskapt i 2019.

«Prides #StandWithUkrain»
FRIs paradeinnslag har altså med seg mange ulike elementer. Når det gjelder den internasjonale solidariteten mener vi prinsipielt at den må være bred nok.

Ukraina, spesielt med Kharkiv og Kyiv Pride i førersetet, var øst-Europas skeive fyrtårn inntil Norges naboland, Russland, invaderte og gikk til krig. En krig som forandret alt.

Kharkiv og Kyiv Pride kan ikke gjennomføres i år, men de har valgt å gå sammen med Warszawa Pride i Polen. Deres parade blir avholdt samme dag som her i Oslo. Sammen med EPOA (European Pride Organisers Association), som Oslo Pride er den del av, går vi i Oslo i solidaritet – vi går for frihet og fred.

FRI i Oslo Pride parade 2022

FRI i Oslo Pride parade 2022,

Krigen i Ukraina påvirker en hel verden
Når vi fyller gatene går vi ikke bare i solidaritet med skeive i Ukraina, vi står også opp mot den negative utviklingen som skeive opplever verden over. Vi står opp mot urett, hat og vold. Oppslutningen om autoritære ledere og «tradisjonelle familieverdier» øker, lhbt+-rettigheter er under press, og den påståtte trusselen fra «lhbt+-ideologien» brukes for å innskrenke grunnleggende menneskerettigheter.

Vi er glade for at mange europeiske land har åpnet grensene for flyktninger fra Ukraina. Men samtidig lever vi i en verdensdel som stenger grensene for mange på flukt fra andre deler av verden. Vi mener denne forskjellsbehandlingen er dypt problematisk, og at diskusjonene og sakene som kommer må tas på alvor både i den skeive bevegelsen og i samfunnet ellers. Solidariteten må være bred nok. Derfor har vi i forbindelse med Ukraina-parolen et budskap om å støtte skeive på flukt, og vi mener flyktninger i hele verden. Vi håper mange vil vise solidaritet med folk som må flykte, ikke bare fra Ukraina, men også fra andre konflikter. Vi oppfordrer alle til å ta med politiske budskap for fred, menneskerettigheter og solidaritet med folk på flukt, og gå med oss i paraden.

Frivilligheten hele året
Bak FRIs flåte følger så frivilligheten som lager hundrevis av arrangement gjennom året. Her marsjerer noen av FRIs ulike aktivitetsgrupper; Regnbuefamilier, Den Norske Homofonien av 1990, VisiBle, Homser i Dagslys, Fjellgruppen, Familienettverket i FRI, PUST UT – en gruppe i FRI for skeive mennesker med utviklingshemming og Late bloomer ladies, i tillegg til den historiske fanen «Opp alle jordens homofile» .

FRI byr altså på varme, utømmelige mengder med kjærlighet, internasjonal solidaritet og hele vår frivillighet, samt stor flåte med DJ på i Oslo Pride-parade lørdag 25. juni 2022!

– Gå for frihet, for den kommer alle til gode.
Delta i paraden og marker at frihet er noe vi ikke kan ta for gitt.

Mer informasjon om paraden på oslopride.no