FRI Oslo og Akershus deler tradisjonen tro ut Æresprisen og Frydprisen under Oslo Pride. Frydprisen i 2017 går til NRK-serien Skam, ved serieskaper Julie Andem, og skuespillerne bak de skeive karakterene i den. Æresprisen 2017 tildeles Esben Esther Pirelli Benestad.

Foto: Petter Ruud-Johansen / FRI OA. 

Frydprisen deles ut til en eller flere personer, eller en organisasjon, som har gjort seg fordelaktig bemerket i samfunnet og i mediene til det gode for alle som bryter med samfunnets normer for kjønn og seksualitet det siste året. Prisen går i år til NRK-serien SKAM, ved serieskaper Julie Andem og skuespillerne Tarjei Sandvik Moe, Henrik Holm og Carl Martin Eggesbø, for rollene de har gjort i serien – de kjærkomne skeive karakterene i den.

Frydprisen

Juryen skriver at årets frydpris “…går til noen som har nådd ut nasjonalt og internasjonalt med et vakkert, skeivt budskap. Serien, skaperen av og skuespillerne i den, har uttrykt følelser som mange av oss skulle ønske vi fikk utløp for i tidlig alder. Serien har mangfoldige skeive karakterer og har skapt et univers som sjeldent eller aldri har blitt sett på nasjonale og internasjonale TV-skjermer. Årets frydpris går til NRK-serien SKAM, ved serieskaper Julie Andem, og skuespillerne Tarjei Sandvik Moe, Henrik Holm og Carl Martin Eggesbø for rollene de har gjort – de kjærkomne skeive karakterene i den.”

Æresprisen

Æresprisen 2017 går en person som i en årrekke ufravikelig har arbeidet og stått opp for sine medmennesker i kampen mot samfunnets enfoldige kjønnsnormer. Juryen skriver: “Vedkommende har gang på gang lært oss at det er kulturen vår det er noe feil med når det kommer til kropp og kjønn. Æresprisvinneren 2017 har vist oss at kropp fra naturens side er mangfoldig. Hen har stått rakrygget i kampen mot diagnose- og behandlingsmonopolet som gjelder transpersoner i Norge. Hen har vært livsviktig for utallige kjønnskreative personer i alle aldre. Det er en stor glede å gi årets ærespris til Esben Esther Pirelli Benestad.”

Juryen bak årets priser er sammensatt av Hans Heen Sikkeland (leder FRI Oslo og Akershus), Klaus Bøckmann (styremedlem FRI OA), Christen André Gudmundsdottìr (fra Skeiv Ungdom Oslo) og Lara Okafor (fra Skeiv Verden Oslo).

Historie – tidligere vinnere:

2016: Æresprisen ble tildelt Kim Fangen, primus motor for Pasientrådet og NyePluss, en organisasjon av, med og for personer som lever med hiv. Prisvinnerens arbeid har vært avgjørende for at hivpositives stemme blir hørt i møte med helsevesen og myndigheter. Frydprisen 2016 gikk til SEIF – Selvhjelp for Innvandrere og Flyktninger, for sitt arbeid – gratis juridisk bistand – med skeive personer på flukt.
2015: Skeivt Arkiv ble tildelt Frydprisen 2015 for sin innsats for å bevare den skeive historien. Luca Dalen Espseth mottok Æresprisen for sitt mangeårige engasjement for transpersoners rettigheter.
2014: Frydpris gikk til Amnesty International Norge, spesielt for deres arbeid for transpersoner rettigheter nasjonalt og internasjonalt. Æresprisen gikk til Blikk, et unikt magasin som dekker alle aspekter ved det skeive i samfunnet.
2013: Frydprisen gikk til Svolvær menighet for menighetens innsats for en mer åpen og rausere kirke. Æresprisen gikk til generalsekretær i Skeiv Verden, Susanne Demou Øvergaard.
2012: Frydprisen gikk til Kristin Halvorsen, for sitt sitt mangeårige likestillingsarbeid. Hanne Børke-Fykse fikk tildelt Æresprisen for arbeidet med prosjektet Rosa kompetanse.
2011: Frydprisen gikk til Akershus Fotballkrets, for deres arbeid mot homohets og fordommer i fotballen. Æresprisen gikk til Kulturleder ved Aksept Svein Fuglestad, for hans store engasjement for hiv-saken generelt, og for hans fantastiske arbeid med Hagekonserten spesielt.
2010: Frydprisen gikk til Marion Arntzen, Harald Sundby og “Jentene på Toten”. Æresprisen gikk til Kari Folvik.
2009: Frydprisen gikk til LO. Æresprisen gikk til André Oktay Dahl og Anette Trettebergstuen.
2008: Frydprisen gikk til Magnhild Meltveit Kleppa. Æresprisen gikk til Kjell Erik Øie.
2007: Frydprisen gikk til Naturhistorisk Museum. Æresprisen gikk til Erling Lae.
2006: Frydprisen gikk til biskop Rose Marie Køhn. Æresprisen gikk til Gaysir.
2005: Frydprisen gikk til Oslo Bispedømmeråd. Æresprisen gikk til Rolf Angeltvedt i Helseutvalget – sammen for bedre homohelse
2004: Frydprisen gikk til Wenche Foss. Æresprisen gikk til Åpen Kirkegruppe.
2003: Frydprisen gikk til J-DIVA Gry Jannicke Jarlum. Æresprisen gikk til Svein Skeid.
2002: Frydprisen gikk til Shabana Rehman. Æresprisen gikk til Virusgruppa.
2001: Frydprisen gikk til Karita Bekkemellem. Æresprisen gikk til Sissel Hansen og Marianne Larsen, Potpurriet.
2000: Frydprisen gikk til Kronprins Haakon. Æresprisen gikk til Brita Møystad Engseth.

FRI Oslo og Akershus er stolt arrangør av festivalen Oslo Pride, Norges største og viktigste skeive kulturarrangement.