Bilde: Gamlebyen er første Regnbuefyrtårn i Oslo-skolen: Overrekkelse av Regnbuefyrtårn-diplomet. Nils-Erik Aasen Flatø, leder i FRI Oslo og Viken (til venstre) og rektor ved Gamlebyen skole, Geir Johansen (til høyre). Foto: Petter Ruud-Johansen/FRI OV.

Onsdag formiddag (18. august) var det høytidelig overrekkelse av diplom da Gamlebyen skole fikk tildelt kvalitetsmerket Regnbuefyrtårn.

– Det oppleves viktig, og vi er stolte over å ha fått denne utmerkelsen. Gamlebyen skole som Regnbuefyrtårn er et klart signal til alle – elever, foresatte, ansatte og alle i nabolaget – om at her skal det være trygt å være. Her kan folk være seg selv, sier Geir Johansen, rektor ved Gamlebyen skole.

Kvalitetsmerket og diplomet er et synlig bevis på at skolen har gjennomgått Skeiv kunnskaps inngående prosess for å heve kompetansen om kjønns- og seksualitetsmangfold på den. Skeiv kunnskap er FRI Oslo og Vikens fagavdeling, som blant annet jobber med kompetanseheving overfor virksomheter i Oslo kommune.

Etter en prosess som har pågått siden oktober 2020 er Gamlebyen skole nå den første i Oslo-skolen som får tildelt kvalitetsmerket. Gamlebyen skole har klasser fra 1. til 7. trinn, 300 elever og 30 lærere.

Betyr ekstremt mye for barn og unge

– Det å bli et Regnbuefyrtårn krever dedikasjon av skolen. Temaet kjønns- og seksualitetsmangfold krever innsats over tid for å sette seg ordentlig inn i og forstå. Vi er opptatt av at reelle endringsprosesser finner sted når temaet først blir tatt opp og er kjempestolte av hva vi har fått til sammen med Gamlebyen skole. For, vi vet at gode holdninger og kunnskap i skolen om kjønns- og seksualitetsmangfold betyr ekstremt mye for barn og unge. Derfor er det også viktig at prosessen med å bli et Regnbuefyrtårn er omfattende, sier Nils-Erik Aasen Flatø, leder i FRI Oslo og Viken (FRI OV).

Fra lærerværelse på Gamlebyen skole og overrekkelse av Regnbuefyrtårn-diplom. Foto: Petter Ruud-Johansen/FRI OV.

Bildetekst: Fra lærerværelse på Gamlebyen skole og overrekkelse av Regnbuefyrtårn-diplom. Foto: Petter Ruud-Johansen/FRI OV.

Aasen Flatø hadde gleden av å overrekke det synlige beviset onsdag ettermiddag under en samling på lærerværelse på Gamlebyen skole, hvor det var taler og ble servert kransekake og grønnsaker til kaffen.

– Mangfold og likeverd er viktig for oss ved Gamlebyen skole. Det har engasjert både elever og foresatte lenge. Nå har vi vært så heldige å få opplæring, og vi setter pris på samarbeidet med Skeiv kunnskap og Rosa kompetanse i FRI. Takk til alle som bidrar til å skape en trygg skole og ei god framtid, sier Geir Johansen, rektor ved Gamlebyen skole, og påpeker at diplomet både skal henge synlig for alle i skolens inngangsparti.

En satsning i Oslo-skolen som må fortsette

Mansoor Hussain, medlem av Kultur- og utdanningsutvalget for Arbeiderpartiet i Oslo bystyre, understreket viktigheten av Gamlebyen skoles innsats under Regnbuefyrtårn-seansen onsdag formiddag. Foto: Petter Ruud-Johansen/FRI OV.

Bildetekst: Mansoor Hussain, medlem av Kultur- og utdanningsutvalget for Arbeiderpartiet i Oslo bystyre, understreket viktigheten av Gamlebyen skoles innsats under Regnbuefyrtårn-seansen onsdag formiddag. Foto: Petter Ruud-Johansen/FRI OV.

Regnbuefyrtårn-diplomet synliggjør at lærere og ledelse ved skolen, samt ansatte ved Gamlebyen AKS, har vært gjennom grundige kurs og også laget en plan for handling de neste to årene – med målbare tiltak.

Mansoor Hussain, medlem av Kultur- og utdanningsutvalget for Arbeiderpartiet i Oslo bystyre, deltok også på seansen med overrekkelse av Regnbuefyrtårn-diplomet. .

– Gjennom Regnbuefyrtårnet tar dere på Gamlebyen skole på alvor det samfunnsoppdraget dere har. Her kommer ingen barn til å lure på om de kan være seg selv, og det er så innmari fint. Nå må vi oppfordre flere Osloskoler å bli Regnbuefyrtårn, der har vi politikere et ansvar, sier Mansoor Hussain.

I prosessen som fører til utmerkelsen Regnbuefyrtårn har Skeiv kunnskap med seg Rosa kompetanse, og sammen med skolen gjennomføres et pedagogisk opplegg som skal motvirke usynliggjøring og diskriminering og fremme trygge lærings- og arbeidsmiljø for alle.

Fra venstre - rektor Geir Johansen, prosjektleder i Skeiv kunnskap Viljar Eidsvik og assisterende rektor Odd Ingar Smeland. Foto: Petter Ruud-Johansen/FRIOV.

Bildetekst: Fra venstre – rektor Geir Johansen, prosjektleder i Skeiv kunnskap Viljar Eidsvik og assisterende rektor Odd Ingar Smeland. Foto: Petter Ruud-Johansen/FRIOV.

– Med trygge lærere, trygg ledelse og andre trygge voksenpersoner ved skolen, håper vi at barna vokser opp i et skolemiljø som motvirker hets og utenforskap. For barn blir ikke født med fordommer. De plukker opp hvordan andre rundt omtaler andre, både de som ligner oss selv og de som ikke ligner oss selv, sier Viljar Eidsvik, prosjektleder for skolesatsingen i Skeiv kunnskap.

 

Faktaboks:

  • Skeiv kunnskap er FRI – foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold, avdeling Oslo og Vikens fagavdeling som tilbyr kurs, workshops og kunnskapsheving, blant annet overfor Oslo kommunes virksomheter – innen administrasjon, HR og ledelse, helse og sosial, eldreomsorg og i skolen.
  • Regnbuefyrtårn er Skeiv kunnskaps grundige prosess som involverer ansatte over tid. Regnbuefyrtårn er et kompetansehevende tiltak som også utløser et fokus på normer, kjønns- og seksualitetsmangfold de neste to årene ved virksomheten som får tildelt kvalitetsmerket, og er et merke som må fornyes når to år er gått. www.skeivkunnskap.no.