Bilde: Jan Elisabeth Lindvik trer av som styreleder i FRI Oslo og Viken. Valgkomiteens arbeid med å finne etterfølger er i gang. Lindvik har vært i styret siden 2018 i ulike roller (som styremedlem og nestleder) – og i halvannet år nå som styreleder. Foto: Gunn Elton.

– Vi har stått sammen i den skeive bevegelsen – og vi har kranglet. Vi har marsjert i tog – og løpt for livet. I perioden har vi ropt opp for HKS, protestert og skrevet debattinnlegg mot evigvarende angrep på “pride-ideologien”, for å nevne noe. Det har, kort sagt, vært ekstreme utfordringer de siste årene, sier Jan Elisabeth Lindvik, og annonserer samtidig at hen trer av som styreleder for fylkeslaget FRI Oslo og Viken på årsmøtet i 2024. 

– Å være del av FRI OV har vært fint, selv om det har vært utfordringer. Bare det å vite at man bidrar til at alle som bryter med normer for kjønn og seksualitet kan leve gode liv, gjør at innsatsen din får stor verdi. Men det er ikke til å legge skjul på at de siste årene, hvor jeg har vært del av ledelsen, har vært ganske krevende, sier Lindvik.

Lørdag 24. februar 2024 avholdes årsmøte (se fakta lenge ned) i fylkeslaget FRI Oslo og Viken (FRI OV). På møtet trer Lindvik av, etter å ha sittet i styret siden 2018 i ulike roller (som styremedlem og nestleder) – og i halvannet år nå som styreleder.

Trer til siden uten dramatikk

– Det har vært en pandemi, med alle de utfordringer den medførte for frivilligheten i organisasjonen vår. Deretter fikk vi, som mange andre, betydelige utfordringer etter 25. juni-terroren i 2022. Vi har i perioden ropt opp for HKS, protestert og skrevet debattinnlegg mot evigvarende angrep på “pride-ideologien”.  Vi stått sammen i den skeive bevegelsen – og vi har kranglet. Sammen har vi marsjert i tog – og løpt for livet. Det har, kort sagt, vært ekstreme utfordringer, sier Lindvik, og fortsetter:

– Samtidig, det fine og viktige med FRI Oslo og Viker er frivilligheten som, på tross av alle utfordringer de siste åra, har holdt aktiviteten i gang. At jeg og styret har som oppgave å jobbe for og støtte oppunder ildsjeler som lager pride i alt fra Hallingdal til Halden – og bidra til sosiale møteplasser i Oslo, på Kongsberg, i Drammen til Indre Østfold og så videre – det kjennes viktig. Kanskje er det viktigere enn noen gang også, sier Lindvik.

Etter fem år i organisasjonen trer altså Lindvik av og gir stafettpinnen videre. Det hele skjer uten dramatikk – og Lindvik har varslet valgkomiteen om at tiden er inne for å la nye krefter slippe til.

Håper tingenes tilstand ikke er så verst

– Jeg må også si at fagavdelingen vår Skeiv kunnskap er i utvikling. Vi har flotte ansatte som levere kompetanse til våre samarbeidspartnere – som fortsetter å levere nye Regnbuefyrtårn-kvalitetsmerkede virksomheter. Samtidig har samarbeidsprosjektet Regnbuevenn også fin utvikling nå. Jeg håper tingenes tilstand ikke er så verst, når jeg nå tenker at jeg skal unngå å «gro fast» i organisasjonen. Og når man attpåtil er pensjonist slik som jeg faktisk er, så er det klart at en litt friere tilværelse lokker. Og da er det fint å kunne tre av og slippe nye krefter til, sier Lindvik.

Med det har valgkomiteen en jobb å gjøre med å finne ny leder og nye styremedlemmer. Stikkord til verv i FRI OV-styret: Frivillighet. Rettighetsarbeid. Pride. Frihet. Antirasisme. Feminisme. Aktivisme. Skeiv politikk, og skeives plass, rettigheter og utvikling i samfunnet.

– Alt det som her nevnes er stikkord for hva du skal legge inn i din utøvende funksjon som styreleder, eller som del av styret. Det kan se mye ut, men alt henger nøye sammen. Det er det som er så fint med FRI OV. Selv om vi ”bare” er et fylkeslag i FRI, så er vi egentlig så mye mer. Vi er og skal være et kraftsenter for Oslo og Viken-regionen, med alle aktivitetsgruppene og alle våre lokale prider. Det er her du finner våre medlemmer – og også våre kommende medlemmer! Og – for ikke å glemme – våre seniorer! Det er dette som er frivilligheten, som er basis for at vi er den organisasjonen vi er. Det er frivilligheten og medlemmene som gjør oss sterke sammen, sier avtoppender styreleder, Jan Elisabeth Lindvik.

Honorar og mer info. Vil du stille til valg?

Som leder av FRI Oslo og Viken eller som styremedlem er du med på å ivareta skeives liv, med fokus på arbeidet i Oslo og i de nye fylkene Buskerud, Østfold og Akershus fra gamle Viken.

Styret møtes ca én gang i måneden, og jobber ut fra arbeidsprogram vedtatt på årsmøtet.

Arbeidsprogrammet 2023 finner du her.

Styremedlemmer og varamedlemmer i FRI OV er frivillige tillitsvalgte.

I de økonomiske rammene for kommende styreleder er det lagt opp til at vedkommende skal kunne honoreres ut fra en 60% stilling og opp til 100%, som betyr at det igjen gis muligheter for å få en frikjøpt leder av FRI Oslo og Viken.

Er du nysgjerrig, interessert og vil bidra?

Eller kjenner du noen du tror er aktuelle – tips gjerne vedkommende om at vi nå er på jakt etter ny leder og nye styremedlemmer!

Ta kontakt med valgkomiteen på e-post – på vk2024@friosloviken.no om du ønsker å stille til valg som leder eller som styremedlem i FRI Oslo og Viken.

Mer om årsmøte FRI Oslo og Viken 2024 –  lørdag 24. februar her.