Går av som FRI OA-leder: Brita Brekke gir seg som leder for FRI Oslo og Akershus (FRI OA) i 2020. Nå søkes arvtakeren som skal lede det største fylkeslaget i FRI, og nye styremedlemmer. 

Brita Brekke var først styremedlem, deretter ansatt i ett år, og har med ledervervet de siste to årene til sammen fem års fartstid i organisasjonen. 

– Det er med blandede følelser jeg har kommet frem til å ikke stille til gjenvalg. For det å få være del av FRI, med alle de fine folka jeg blitt kjent med, har vært helt fantastisk. Jeg tar med meg utallige fine, morsomme og rørende øyeblikk videre, sier Brita Brekke, som går av på årsmøtet i FRI OA 29. februar 2020.

Viktig arbeid for veldig mange mennesker

FRI Oslo og Akershus er det største fylkeslaget i FRI og har omtrent halvparten av medlemsmassen på landsbasis. Tiltaket Skeiv kunnskap og over 20 aktivitetsgrupper er del av FRI OA. I tillegg er organisasjonen avsender og arrangør bak pride-festivalene Oslo Pride og Drammen Pride.   

Det er og har vært en mangfoldig jobb, det er mye ansvar, men så får vi også til utrolig mye bra sammen. Det vi gjør er viktig for veldig mange mennesker, sier Brekke.

Ansvaret som følger ledervervet i FRI OA innebærer politisk og holdningsskapende arbeid overfor folkevalgte og innbyggere i regionen. Regionen er Oslo og Akershus, og fra 2020 ligger det an til at fylkeslaget endres og blir FRI Oslo og Viken, som betyr at aktivitet i Buskerud og Østfold også blir del av lagets arbeidsområde. Herunder kommer ansvar for økonomi, arbeidsgiveransvar for fire personer og å være talsperson for alle lokale politiske saker. 

Pride, frihet og klart og tydelig nei til rasisme

Sosiale tiltak, trygge møteplasser, holdningsskapende arbeid, rettigheter og politikk – hvor unge, mindre unge og eldre lesbiske, homofile, bi/pan-file, transfolk, interkjønn og skeives liv er fokus – det er det vi holder på. Vi jobber med mangfold, pride og frihet hele året, og sier klart og tydelig nei til rasisme, diskriminering og hat. Det betyr vi har nok å gjøre, nok av utrolig viktige saker å jobbe med, og også at hver dag på jobb byr på ulike utfordringer, sier Brekke.

FRI OA-lederen støtter seg på styret i FRI OA, to nestledere og fire ansatte, er styremedlem i Oslo Pride, skal være samlende for alle grupper og aktiviteter i organisasjonen (pluss resten av det skeive miljøet). Lederen møter for fylkeslaget på landsstyremøtene i FRI, leder FRI OAs delegasjon fram mot FRIs landsmøtet (mai 2020) og har ansvar for en rekke andre små og store ting. 

– Det har vært et privilegium å få lede denne organisasjonen de siste to årene. Men, nå har jeg vært engasjert i forskjellige roller de siste fem årene og det er på tide å gi stafettpinnen videre, sier Brekke.  

Valgkomiteen vil snakke med deg

FRI OAs kommende nye leder blir valgt av medlemmene på årsmøtet 2020, som arrangeres lørdag 29. februar. Fram til det jobber valgkomiteen, som består av Martine Hammervold-Austinat, Nils-Erik Flatø og Hans Heen Sikkeland, med å finne fram til kandidater som ønsker å stille til valg. 

– Å lede FRI OA er et stort ansvar, og det er for oss i valgkomiteen både et utfordrende og spennende arbeid å finne rette vedkommende som skal ta over etter Brita, sier leder av valgkomiteen, Martine Hammervold-Austinat.

– Ønsker du å engasjere deg og å jobbe heltid for “saka” som leder, da ønsker vi å snakke med deg, sier Hammervold-Austinat.

I tillegg til å finne fram til den perfekte kandidaten til å lede FRI OA de neste årene, arbeider valgkomiteen med å finne folk som også vil delta og jobbe frivillig som styremedlemmer. 

– Styret skal være så mangfoldig som regionen vår er, og så mangfoldig som vårt miljø er. Dessuten skal styret være sammensatt av folk fra hele regionen. I praksis betyr det at vi nå vil snakke med folk fra Oslo, Akershus, Buskerud og Østfold, sier Hammervold-Austinat. 

– Har du spørsmål eller er du bare nysgjerrig vil vi snakke med deg, sier Martine Hammervold-Austinat, og oppfordrer folk til å ta kontakt. 

Stille til valg som leder?

Ønsker du å stille til valg som styreleder, ta kontakt med valgkomiteen på e-post: vk@frioa.no. Valgkomiteen ønsker å høre fra deg og vil gjerne se din CV så fort som mulig og innen 15. januar.

Ledervervet i FRI Oslo og Akershus er tradisjonelt sett en frikjøpt stilling, og forblir det om ikke styret bestemmer noe annet. Tips gjerne valgkomiteen om kandidater du mener bør stille (med forbehold om at du har avklart dette med vedkommende på forhånd).

Stille til valg som styremedlem?

Er du interessert i å stille som kandidat som styremedlem, eller ønsker du å nominere noen (med forbehold om at du har avklart dette med vedkommende på forhånd), meld fra til valgkomiteen i skjemaet her

PS! 
Alt om årsmøtet vil bli publisert her!