Bildet: Sjekk fra Helge Vladimir Tillers familie på 100.000 kroner til FRIs arbeid i Oslo. Helge Vladimir Tiller tilhørte fylkeslaget FRI Oslo og Viken store deler av sitt 80 år lange liv og var lenge fast gjest på ‘Senior regnbuetreff med FRI’ da vi arrangerte treffene i våre kontorer i Tollbugata. Familien har nå donert 100.000 kroner fra Helges arv til vårt arbeide – og gjør dette i Helge Vladimir Tillers ånd. Foto: Privat.

  1. Hjem
  2. Aktuelt/nyheter
  3. Gave fra Helge Vladimir Tillers familie

For kort tid siden fikk FRI Oslo og Viken overlevert en sjekk på 100.000 kroner fra Helge Vladimir Tillers familie. Tiller var medlem i FRI og tilhørte Oslo og Viken-fylkeslaget i store deler av sitt 80 år lange liv. Tiller døde høsten 2021.

FRI Oslo og Viken retter en stor takk til Helge Vladimir Tillers familie og tar i mot gaven etter hans arv med ydmykhet og ærbødighet.

Gaven skal, i Helges ånd, benyttes i vårt daglige arbeid med å gjøre hverdagen og livene til LHBT+ personer i vårt område bedre.

Helge var i lang tid fast gjest på ‘Senior regnbuetreff med FRI’  da vi arrangerte treffene i våre kontorlokaler i Tollbugata (som vi flyttet fra ved årsskifte 2019/2020).

Og i møte med familien ble det fortalt oss at Helge for bare noen få år siden strålte som gjest i Pride Park under Oslo Pride.  

Helge hadde gjennom et langt liv stor omsorg for sine medmennesker og familien gir denne gaven til FRI i Helges ånd.

Helge var poetisk og skrev en rekke dikt, en samling som familien også ønsker å få utgitt.

Familien har gitt oss tillatelse til å publisere et av Helges dikt – som i takkebrevet starter med den innledende teksten:

«Kjære FRI. Tusen takk for arbeidet dere gjøre, dere er viktig for så mange», med et av hans dikt lagt over et bilde (se bildet) fra Helges ungdomstid.

Diktet går som følger:

Flettet som grener
i et rede
lunheten i mitt ønske
vend mot tiden
mellom de kjærligste blikk
i går
i morgen
alltid da det mørknet
når det lysner
når du ser meg
alene der timene
velsigner tankene
i streif av myk musikk
fra ømhetens kapell
alene
hviskende bønner
om den ene.

Helge Vladimir Tiller

Vi i FRI Oslo og Viken takker familien og tar i mot gaven etter Helge Vladimir Tillers arv med ydmykhet og ærbødighet.

Tusen, tusen, takk!

Les mer om Senior regnbuetreff med FRI her!
Les mer om alle de ulike gruppene i FRI Oslo og Viken her!