3664 mord i verden. Hver femte transperson i Sverige utsatt for fysisk vold. Hatkrimlovgivningen i Norge kom ikke et sekund for tidlig.

Av: Janne Bromseth (PhD), prosjektleder i Skeiv kunnskap – FRI Oslo og Viken. I forbindelse med Trans Awareness Week og Transminnedagen – fredag 20. november.

3. november 2020 ble hatkrimlovgivningen i Norge endelig utvidet til å også gjelde kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk – flere år etter at seksuell orientering ble inkludert som straffeskjerpende grunn for vold.

Det behøves – for transpersoner er sterkt overrepresentert når det gjelder utsatthet for både vold og drap sammenlignet med både skeive og streite cis-personer.

Den svenske levekårsundersøkelsen for transpersoner viser at hver femte transperson har vært utsatt for fysisk vold. Og mer enn hver tredje har vært utsatt for psykisk vold det seneste året (2015).

 

Vold med dødelig utgang i verden

Transgender Europe (TGEU) har i flere år kartlagt transpersoners utsatthet for vold og drap på verdensbasis i prosjektet “The transmurder monitoring”. Fordi hatmotivert vold mot transpersoner ikke registreres om det ikke er lovgivning på området i respektive land, kartlegger prosjektet hvordan vold med dødelig utgang ser ut, mht omfang og særlig utsatthet. Prosjektet har pågått siden 2008 og har registrert 3664 mord i 75 land, med en majoritet registrert i Brasil, Mexico og USA.

Dette er imidlertid bare toppen av isfjellet. For, det som rapporteres er avhengig av aktive samarbeidspartnere i ulike land – fordi det i svært liten grad finnes offisiell statistikk.

 

Økt fokus – det haster

Når det gjelder utsatthet, er en stor majoritet av ofre for vold med døden til følge transkvinner eller transfeminine, melaninrike, har migrasjonserfaringer og er unge voksne, ifølge kartleggingen.

Vi vet at vold ikke bare rammer i seg selv, men også bidrar til nedsatt psykisk helse.

Utsatthet for vold er også en forsterkende faktor for selvmordsrisiko. Vi behøver økt fokus på den volden som rammer de av oss som bryter med forventninger til kjønn på en eller flere måter, mer kunnskap og kartlegging og tiltak for å bekjempe den – enten det handler om verbal, psykisk eller psykisk vold.

Det haster – vi har ingen fler å miste <3

 

Litteratur og tips:
Åpent seminar om transpersoners motstandsstrategier for levbare liv: Beyond CUS-temic violence: Celebrating trans resilience. Se og les mer!

Transgender Europes guide til å jobbe mot hatmotivert vold mot transpersoner. Les mer!

FHI (2015). Hälsan och hälsans bestämningsfaktorer bland transpersoner. Stockholm: Folkhälsomyndigheten i Sverige

Guide til arrangement i forbindelse med Trans Awareness Week og TDOR 2020 i Norge. Les mer!