Landsmøtet i FRI arrangeres helgen 2.-4. oktober 2020 på Østlandet. På landsmøtet samles delegasjoner fra alle FRIs fylkeslag, samt andre tillitsvalgte.

FRI Oslo og Vikens delegasjon er, etter medlemsmøtet som ble gjennomført på Zoom onsdag kveld 27. mai 2020, som følger:

I bildet – øverst til venstre – Linda Haugland, Hans Heen Sikkeland, Nils-Erik Aasen Flatø (leder av fylkeslaget – møter på LM på LS-kvote), Olav Persson Ranes (organisatorisk nestleder), Maria Christophersen, Stig Krogstad og Heming Thorbjørnsen Welde.

I bildet –  nede fra venstre – Filip Sommerseth, Aasmund Robert Vik, Andrés Lekanger, Yonas Bennour, Monica Aasen og Jan Elisabeth Lindvik (politisk nestleder).

– Hele FRI Oslo og Viken-delegasjonen ser fram til et spennende landsmøte, til å møte alle fylkeslagene og hele FRI. Vi gleder oss til å ha mange gode diskusjoner om politikken og om veivalg som skal tas for organisasjonen, sier Nils-Erik Aasen Flatø, leder av FRI Oslo og Viken, som også vil lede delegasjonen fra vårt område.

I tillegg ble – i prioritert rekkefølge – følgende personer valgt som varadelegater på gårsdagens medlemsmøte: Lars Kristian Selbekk, Jenny Skavdal, Bjørn Tore Grøntvedt, Klaus Bøckman, Lars Askerød og Rino Granmo.

Landsmøtet i FRI er det øverste organet i organisasjonen. Her vedtas blant annet organisasjonens vedtekter, politikk og prioriteringer for perioden 2020-2022. I tillegg velges ny leder, nestledere og sentralstyre for organisasjonen.

Alt om landsmøte i FRI finner du her!