Høybråten skole er et Regnbuefyrtårn. I bildet – Anette Døvre, assisterende rektor og Ricke Müller, rektor. Foto: James Dickson.

Regnbuefyrtårn: Gjør skolen til en bedre arbeidsplass og skaper tryggere læringsmiljø for elevene.

Høybråten skole ble onsdag 6. desember 2023 kvalitetsmerket som et Regnbuefyrtårn. Skolen er en barneskole i Stovner bydel i Oslo kommune, har 606 elever og ca. 100 ansatte, hvorav 50 er lærere.

Rektoren Ricke Müller fortalte under diplomoverrekkelse at de er stolt av prosessen som skolen og de ansatte har vært gjennom, og at de er ekstra stolte av å være skole nummer to i Oslo kommune som nå er kvalitetsmerket som et Regnbuefyrtårn.

Kompetansehevingen ble innledet i april 2023 og det er gjennomført seks kursdager mellom 17. august og 26. oktober.

Onsdag 6. desember var det så klart for diplomutdeling og feiring med kake.

Under seansen fortalte undervisningsinspektør og medlem av arbeidsgruppen som har jobbet ekstra med prosessen ved skolen, Linda Lund, at det har vært en god del «aha-opplevelser» og at kursingen blant annet har bidratt til å endre tankegang om hvordan en møter kollegaer og elever for å skape trygge rom for alle.

Fra seansen med Regnbuefyrtårndiplom til Ellingsrud skole, med Anette Døvre (assisterende rektor), Ricke Müller (rektor), Miriam Aurora Hammeren Pedersen (Rosa kompetanse skole), Kira M. Del Mar (Skeiv kunnskap, FRI Oslo og Viken) og Mari Hasund Ødegård (lærer). Foto: James Dickson.

Regnbuefyrtårn-sertifiseringen innebærer at ledelsen, lærerne og AKS-ansatte har gjennomgått grundig kompetanseheving. Dette innebærer ny og oppdatert kunnskap om lovverk, kjønns- og seksualitetsmangfold, om skeives levekår og livsløp, om normbevisste møter og arbeidsplasser, samt inkluderende kommunikasjon.

Det er fagavdelingen Skeiv kunnskap i FRI Oslo og Viken som tilbyr og leder arbeidet med å kvalitetsmerke virksomheter som Regnbuefyrtårn. Prosessen, som er gratis for virksomheter i Oslo kommune, er forankret i Oslo kommunes handlingsplan Stolt og fri.

Skeiv Verden – om interseksjonalitet

I tillegg til grundig kompetanseheving, ny kunnskap om lovverk, normbevisste møter og arbeidsplasser, som nevnt over, har kvalitetsmerket som Høybråten skole nå har mottatt det synlige beviset på også inneholdt Rosa kompetanse-skolering av ansatte, samt en bolk med Skeiv Verden om interseksjonalitet og hvordan skolen kan ivareta skeive med minoritetsbakgrunn.

Feiret med kake – Høybråten skole ble onsdag 6. desember 2023 kvalitetsmerket som et Regnbuefyrtårn. Foto: James Dickson.

Videre betyr kvalitetsmerket Regnbuefyrtårn at skolen skal utarbeide en egen handlingsplan som ansatte og lærere skal jobbe med de neste to årene, som betyr at en over tid opprettholder fokus på å forebyggende diskriminering og sikre inkludering av lhbti-personer – de av oss som bryter med normer for kjønn og seksualitet.

 

Nysgjerrig på Regnbuefyrtårn?
Les mer her!