Bilde: – Det er både utfordrende og spennende arbeid å finne noen som kan fylle skoene etter Hans, sier leder av valgkomiteen, Paal Christian Mossin Gjøen. Foto: Petter Ruud-Johansen.

Valgkomiteen i FRI Oslo og Akershus jakter nå på den nye lederen av fylkeslaget. I tillegg søkes nye styremedlemmer.

<div class="fb-like" data-href="https://www.friosloviken.no/hvem-skal-styre-fri-oslo-og-akershus-videre/" data-layout="standard" data-action="like" data-size="large" data-show-faces="false" data-share="true"></div>

Valgkomiteen i FRI Oslo og Akershus (FRI OA) er nå midt i et spennende arbeid. De skal finne fylkeslagets nye leder, nå som Hans Heen Sikkeland ikke tar gjenvalg. I tillegg søkes nye styremedlemmer til styrearbeidet 2018/2019.

Det nye styret, med ny styreleder, skal velges på FRI Oslo og Akershus’ årsmøte onsdag 28. februar 2018.

– Det er både utfordrende og spennende arbeid å finne noen som kan fylle skoene etter Hans, sier leder av valgkomiteen, Paal Christian Mossin Gjøen.

– Hans har nå ledet fylkeslaget i seks år, siden 2012, og i perioden har det skjedd enormt mye i hovedstadsområdet. FRI OA har vokst, det politiske arbeidet har blitt kraftigere og frivilligheten i organisasjonen står sterkere enn aldri før. Det må neste leder være klar over, sier Mossin Gjøen.

Valgkomiteen i FRI Oslo og Akershus i arbeid (fra venstre): Paal Christian Mossin Gjøen, Nils-Erik Flatø og Martine Hammervold-Austinat.

Styret skal styrkes – nye styremedlemmer søkes

Mossin Gjøen peker på at jobben som leder av fylkeslaget FRI OA ikke er en vanlig «ni til fire-jobb».

FRI OA er det største fylkeslaget i FRI med 1500 medlemmer, rundt 400 frivillige, 24 grupper og aktiviteter og er arrangøren bak Norges viktigste festival, Oslo Pride.

I tillegg til ny styreleder, arbeider nå valgkomiteen med å finne nye styremedlemmer. Noen av de sittende medlemmene tar ikke gjenvalg, og nye koster skal inn.

– Vi ønsker at styret skal være så mangfoldig som regionen vår er, og så mangfoldig som vårt miljø er. Og ikke minst er det viktig for oss at styret også består av folk som bor utenfor Oslo-gryta, sier Mossin Gjøen.

FRI OA-styret møtes omtrent en gang i måneden, følger opp alle aktiviteter og prosjekter i organisasjonen. Les mer om organisasjonens arbeidsprogram og annet her!

Ønsker du å stille som kandidat, enten som styremedlem eller styreleder, ta kontakt med valgkomiteen på e-post: vk@frioa.no.

Valgkomiteen ønsker å høre fra deg innen søndag 28. januar.

 

<div class="fb-like" data-href="https://www.friosloviken.no/hvem-skal-styre-fri-oslo-og-akershus-videre/" data-layout="standard" data-action="like" data-size="large" data-show-faces="false" data-share="true"></div>