Seniorutvalget i FRI Oslo og Viken ønsker dine innspill og svar på undersøkelse om tema!

Hvordan ønsker du å bo når du blir eldre, som skeiv? Hjemme, alene, sammen med andre skeive i kollektiv? I egne mer spesifikke bofellesskap og så videre?

Seniorutvalget i FRI Oslo og Viken undersøker nå hva medlemmene våre tenker om boligsituasjon og egne behov som skeive i sin alderdom.

Spørreundersøkelsen tar 5-7 minutter å besvare og består av 28 spørsmål.

Ønsker svar fra alle – uavhengig alder

For å jobbe for det som faktisk berører medlemmene våre, ønsker seniorutvalget i FRI Oslo og Viken dine svar på undersøkelsen, uavhengig hvor gammel eller ung du er – fordi alle må ha et sted å bo – og fordi vi trenger å vite hva medlemmene ønsker, for å kunne få til ønskede endringer i hvordan eldreomsorgen eller boligutbyggingen skal kunne se ut på sikt.

Vi ønsker i undersøkelsen å få vite mer hva medlemmer tenker at en som skeive vil ha behov for, eller ønsker seg, i sin fremtidige bolig.

Seniorutvalget i FRI Oslo og Viken har laget undersøkelsen – og tenker at valg av bolig kan være med på å forebygge ensomhet blant skeive. Samtidig vil trolig økonomi og helse også spille en rolle i hva man kan velge i. Svarene vi får inn rundt tematikken vil bli tatt videre i utvalgets arbeid, som vil resultere i anbefalinger til styret i FRI Oslo og Viken rundt problemstillingene og dine svar.

Undersøkelsen og kartleggingen er anonym.