FRI Oslo og Viken takker Haugsevje for innsatsen og den store organisasjonsjobben hun har gjort for Oslo Pride.

– Det siste året har vært lærerikt og innholdsrikt. Dette skulle i utgangspunktet være et frivillig verv, men jeg ble frikjøpt fra oktober i fjor for å få nok tid til å hjelpe organisasjonen gjennom en vekstfase. Nå må jeg prioritere min egen bedrift og har ikke mulighet til å bruke like mye tid på et verv som krever enda mer enn før etter en krevende sommer med terror i Oslo, sier Haugsevje.

Haugsevje har sittet i styret i Oslo Pride siden 2014. Hun er sikker på at eier FRI Oslo og Viken finner en god løsning for å føre Oslo Pride videre igjennom en sterk vekst.

Oslo Pride var frem til 2018 frivillig drevet, men i 2019 ble det bestemt at organisasjonens administrasjon skulle profesjonaliseres for å tilrettelegge enda bedre for frivilligheten som representerer grasrota i festivalen.

– Jeg er svært stolt over det vi har fått til i Oslo Pride det siste året. Til tross for omorganisering og to år med pandemi, har vi klart å levere en fantastisk pride-festival med enda bredere nedslagsfelt enn før. Med årets program har vi vært relevant for enda flere. Oslo Pride fikk en tragisk avslutning da paraden måtte avlyses som følge av terroren som rammet Oslo natt til lørdag 25. juni, sier Haugsevje.

Oslo Pride hadde før terrorhendelsen natt til 25. juni gjennomført en uke med vellykket festival, før paraden måtte avlyses.

– Først og fremst vil vi takke Inger Kristin for den gode jobben hun har gjort med årets festival, for stødig og god ledelse under en svært krevende krisesituasjon. Hun har også bidratt til å styrke Oslo Pride som organisasjon, sier Olav Ranes, leder i FRI Oslo og Viken.

– Vi vil nå i samarbeid med styret i Oslo Pride jobbe for å få på plass en ny leder som kan bygge videre på det arbeidet som er gjort, avslutter Ranes.

Fakta om Oslo Pride
• Oslo Pride er Norges største og viktigste feiring av skeiv kjærlighet og mangfold. Hundrevis av frivillige ildsjeler går sammen om å arrangere en ti-dagers festival hvor alle får være akkurat den man er.
• Hele festivalen planlegges og driftes av frivillige, med rundt 80 helårsfrivillige og 300 frivillige under selve festivalen.
• Festivalen, som eies og arrangeres av FRI Oslo og Viken, er for alle som bryter med normene for kjønn og seksualitet.