Styret i FRI Oslo og Viken la 27. januar fram forslag til arbeidsprogram for kommende periode. Som medlem i FRI Oslo og Viken kan du påvirke arbeidsprogrammet ved å sende inn dine endringsforslag og tillegg til dette og andre sakspapirer som skal vedtas av årsmøtet. Frist for å melde inn dine forslag er 11. februar.

Påmelding og alle sakspapirer som årsmøtet skal behandle finner du her!

Som det største fylkeslaget i FRI, med halve medlemsmassen, har vi fått til mye det siste året. Årsrapporten vår (når den publiseres 18. feb) vil vise hvor mye aktivitet vi har skapt på tross av at året har vært utfordrende, med en pågående pandemi på starten av året, og med den dramatiske avslutningen på Oslo Pride 22 som rystet og påvirket alt og alle. 

I forslaget til nytt arbeidsprogram er det en god del gjentakelser fra 2022-versjonen, og det kommer av at styret kjenner at behov for å styrke arbeidet som var planlagt i fjor, men som naturligvis også ble påvirket av pandemi og terror. Fire overordnede saker preger arbeidsprogrammet for 2023: 

  • Behandlingstilbud for personer med kjønnsinkongruens og innføring av 3. juridisk kjønn
  • Bygge organisasjonen i Viken
  • Bekjempe sammensatt diskriminering 
  • Pride i FRI i Oslo og Viken.

Styret forslag til arbeidsprogram i helhet: Forslag til Arbeidsprogram 2023 (publisert 27- januar).
Endelig innkalling, påmelding til og alle sakspapirer som årsmøtet skal behandle finner du her! (publisert 17. februar)

Årsmøte i FRI Oslo og Viken
Dato: 25. februar 2023
Tid: 14:00 – 17:00.
Sted: På Legenes hus i Oslo.
Frist for å sende inn endringsforslag: 11. februar 2023.
Det vil bli mulig å delta på årsmøtet via nett. Informasjon om dette kommer i endelig innkalling, med styrets innstillinger 18. februar. 

Vedtekter og mer info finner du på årsmøtesiden her!

Gyldig medlemskap/påminner om stemmerett:
Stemmerett på årsmøter har alle medlemmer av FRI Oslo og Viken som har betalt forfalt kontingent, og for nye medlemmer senest tre uker før årsmøtet avholdes. Usikker på om du har betalt?

Du kan logge deg på medlemssystemet og sjekke om du har betalt kontingenten: https://id.rubic.no/Account/Login Støter du på utfordringer eller har du spørsmål om kontingenten kan du kontakte vår medlemssekretær Cathrine Schøne på e-post: cathrine@foreningenfri.no.

Mvh
Styret i FRI Oslo og Viken