Avlyst:

Smittesituasjonen i Oslo gjør det krevende for kommunens virksomhetene, spesielt i eldreomsorgen, å delta på vår workshop: Veier til inkluderende eldreomsorg – Skeive perspektiv, som skulle gått av stabelen torsdag 24. september i forbindelse med Senior i sentrum-uka.

Etter en helhetlig vurdering rundt smittesituasjonen – i samråd med med byrådsavdeling for helse, eldre og innbyggertjenester – er workshoppen avlyst.

Men, som et tiltak tilpasset den hektiske tiden vi er i, oppfordres byens virksomheter og ansatte til å unne seg 15 minutter med Janne Bromseth og Skeiv kunnskap.

Les mer!Skeiv kunnskap, i samarbeid med Senter for fagutvikling og forskning/USHT i Oslo kommune, inviterer til åpen workshop i anledning Oslo kommunes senioruker – både på nett og fysisk:

Veier til inkluderende eldreomsorg – Skeive perspektiv

Å se og forstå det enkelte individets behov ut fra sine forutsetninger og livshistorie er viktig for god personsentrert omsorg. Men hva innebærer det i praksis – også for de som avviker fra normene? Hvordan kan vi legge til rette for en inkluderende eldreomsorg der alle blir møtt med kunnskap og respekt uavhengig kjønnsuttrykk, kjønnsidentitet og seksuell orientering? Hvordan kan vi gjennom normbevisst og empatisk orientert kommunikasjon lettere skape tillit og invitere til åpenhet?

Tid: Torsdag 24. september, kl. 11.30 -15.00
Sted: Mariboes gate 13, undervisningsrom i 1. etasje.

Avlyst:
► Påmelding fysisk:Klikk her!

► Delta digitalt: Klikk her!

Målgruppe: Deg som jobber med eldre; lavterskeltilbud, seniorsenter, frivillighetssentraler, legekontorer, hjemmetjenester, helsehus, sykehjem m.fl. Representanter i brukerrådene og politisk valgte er også velkommen.

I Skeiv kunnskaps 3-timers workshop inngår:
• Film om aldring som skeiv og utfordringer i møte med eldreomsorgen
• Forelesning om aldring , levekår, kjønn og seksualitet
• Refleksjonsøvelser og case
Vi jobber med øvelser og case for å øke bevisstheten rundt egne holdninger og yrkespraksis. Og vi trener på inkluderende språk og kommunikasjon.

Kursholdere:
• Janne Bromseth
• Hanna Christophersen fra Skeiv kunnskap.
Det serveres gratis lunsj fra 11.30- 12, workshopen starter kl 12 – 15.

► Forberedelser: gå gjerne gjennom vårt 30 minutters nettkurs om normer, kjønn og seksualitet før du kommer – da får du mer ut av workshopen.