Bildet – fra høyre: Viljar Eidsvik fra Skeiv kunnskap har overlevert Regnbuefyrtårn-diplomet til Jonny Bakke Borgås og Kathrine Selvikvåg Malme. Foto: Petter Ruud-Johansen.

– Vi må gjøre alt vi kan for at ungene skal være trygge på seg selv, sier rektor Kathrine Selvikvåg Malme.

Jar er den første skolen i Bærum som nå er Regnbuefyrtårn-sertifisert. Tirsdag 1. november var det overrekkelse av diplom i samlingsrommet på barneskolen. Viljar Eidsvik fra Skeiv kunnskap overleverte diplomet til rektor Kathrine Selvikvåg Malme og avdelingsleder for 5.-7.trinn, Jonny Bakke Borgås, med lærerne tilstede.

– Vi er kjempestolte av å være først ut i Bærum. Regnbuefyrtårnmerket betyr blant annet at vi har jobbet med bevisstgjøring av eget språk i ledelsen og blant lærerne her. Vi har alle sammen veldig godt av å gå gjennom hvordan vi snakker med hverandre og med elevene våre. Det det handler jo om er at alle er våre elever og at vi skal være trygge samtalepartnere, sier rektor Kathrine Selvikvåg Malme.

Kompetanseheving for ledelse og lærere

– Vi må gjøre alt vi kan for at ungene skal være trygge på seg selv. For det å være trygg er knyttet til god helse. Vi opplever at elevene tør å ta kontakt. Tør å snakke med oss om skeiv tematikk, kropp og identitet. Og det er mye lettere nå for oss nå. Nå har vi øvd en god del og vi vet at det ikke er farlig å snakke om det, legger Selvikvåg Malme til.

Jar skole er første Regnbuefyrtårn i Bærum

Bildet -fra venstre: Viljar Eidsvik fra Skeiv kunnskap overleverer Regnbuefyrtårn-diplomet til rektor Kathrine Selvikvåg Malme og avdelingsleder for 5.-7.trinn Jonny Bakke Borgås ved Jar skole. Foto: Petter Ruud-Johansen.

 

Det å bli Regnbuefyrtårn innebærer kompetanseheving først i ledelsen av virksomheten, slik at det er tydelig forankring. I prosessen med å bli Regnbuefyrtårn får så hele virksomheten kunnskap om lovverk, kjønns- og seksualitetsmangfold, skeives levekår og livsløp, om normbevisste møter og arbeidsplasser, samt inkluderende kommunikasjon.

– Det var en gavepakke fra Bærum kommune for oss da de sendte ut informasjon om tilbudet i 2021. Vi tok umiddelbart kontakt og fikk satt i gang. Det har tatt noe tid fordi det var utfordringer med corona, men nå er vi endelig sertifisert.

Flaggheising og Bli-med-dans 11. november

– Regnbuefyrtårn-sertifiseringen innebærer at skolen også har utarbeidet en handlingsplan som alle ansatte og lærere skal jobbe med de neste to årene. Kvalitetsmerket tildeles altså for to og to år. I oktober 2024 skal en så evaluere, utarbeide nye tiltak basert på erfaringene gjort og gjennomføre kompetanseheving for eventuelle nyansatte for å få tildelt kvalitetsmerket for nye to år, forklarer prosjektleder i Skeiv kunnskap, Viljar Eidsvik.

– Et av tiltakene i handlingsplanen vi nå skal jobbe med er å snakke godt med foreldre om tematikken. Det har vi allerede startet med, og vi opplever at det er veldig positivt engasjement fra foreldrene, avslutter rektor Kathrine Selvikvåg Malme.

11. November skal Jar skole også feire Regnbuefyrtårn-sertifiseringen sammen med elevene. Det skjer i storefri klokken 11. Da blir det samling i skolegården, flaggheising ved rektor og elevrådet og i tillegg opplegg med bli-med-dansen.

Fakta:
► FRI Oslo Viken fikk i 2021 midler fra Bærum kommune, over en toårsperiode, til å arbeide med sosiale møteplasser og for å tilby kompetanseheving i kommunen: 900.000,-
► Skeiv kunnskap er fagavdelingen til FRI Oslo og Viken – som er et fylkeslag i FRI – foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold.
► Det har blitt avholdt en rekke skeiv aften-arrangement på Folkebadet i perioden..
► I 2021 arrangerte FRI OV pride-markering i Sandvika for første gang.
► I 2022 bisto FRI OV i forbindelse med pridemarkeringen som Ungdom og Fritid Bærum kommune arrangerte.
► Jar skole er nå første aktør som er Regnbuefyrtårn-sertifisert i Bærum. Én skole til er snart ferdig med sin prosess.
► FRI Oslo og Viken jobber i disse dager med kommunen om satsning kommende år
► Mer informasjon om Skeiv kunnskap -> www.skeivkunnskap.no.