Bildet: Jan Elisabeth Lindvik (67/68?) er konstituert styreleder i FRI Oslo og Viken. Bilde fra Lindviks tale til Son Pride 3. september 2022. Foto: Petter Ruud-Johansen/FRI Oslo og Viken.

Ny styreleder i FRI Oslo og Viken, Jan Elisabeth Lindvik (68), er klar for krevende høst etter masseskyting i Oslo i sommer. Hen er klar for å jobbe med det store vi-et i det skeive miljøet, som fremdeles har sår som må pleies etter alle hendelser i sommer.

– Alt er annerledes nå. Frivillighetene i Norge har stått i et vedvarende, umenneskelig press i flere år. Først var det pandemi og så ble Norge rammet av massekskytingen i Oslo i sommer. Vi skal komme oss godt ut av alt, men det vil ta noe tid å bearbeide ting, før vi er tilbake på alle spor, sier Lindvik.

Styret i FRI Oslo og Viken har konstituert Lindvik som ny styreleder for fylkeslaget fram til årsmøtet 2023. Lindvik tar over som styreleder etter Olav Persson Raanes, som av personlige omstendigheter fratrer det frivillige styreledervervet.

– Hendelsene i sommer har vært påkjenning for oss alle i det skeive organisasjonslivet. Samtidig har håndteringen av alt etterspill vist oss at det er et sterkt behov for koordinering og samkjøring. Løsningen her er kommunikasjon, mener jeg. Som ny styreleder vil jeg prioritere at FRI OV skal være en pådriver for godt samarbeid i hele det skeive miljøet. Det store vi-et i det skeive miljøet har fremdeles sår som må pleies etter alle hendelser i sommer, sier Lindvik.

Appellerer til deltakelse

– Videre har årsmøtet i FRI OV vedtatt et arbeidsprogram som har blitt noe tilsidesatt på grunn av sommerens hendelser. Av oppgavene her står rasisme og antidiskriminering, innføringen av en tredje kjønnskategori, arbeide med utvalgte kommuner i Viken om handlingsplaner for skeiv politikk, samt å få opprette flere lokallag og aktivitetsgrupper i dette store fylket, forklarer Lindvik.

Neste år skal også handlingsplanen til Oslo Kommune “Stolt og Fri” fornyes. FRI OV vil følge dette arbeidet nøye og vil komme med innspill til den nye planen.

– Ja vi har mye å gjøre – og det er en krevende høst som ligger foran oss. Nå er landsmøtet til FRI rett rundt hjørnet. Jeg mener delegasjonen fra FRI OV kan bidra sterkt når det gjelder det antirasistiske arbeidet i FRI og arbeidet med sammensatte diskrimineringsgrunnlag. I tillegg må FRI på landsbasis jobbe bedre enn hva man gjør i dag med skeiv seniorpolitikk og sosiale arrangement for skeive seniorer, sier Lindvik.

Delegasjonen fra FRI OV til landsmøtet, som avholdes i Oslo 18.–20. november, skal velges på et møte 4. oktober.

– Jeg håper vår delegasjon til FRIs LM 2022 kan bli så representativ for det skeive Oslo og Viken som mulig, legger Lindvik til, og ber folk allerede nå melde seg.

Les mer om valg av delegater til FRIs lansmøte 2022 fra FRI Oslo og Viken her!