Kompetansehevingen til eldreomsorgen i Oslo: Skeiv kunnskap skal prioriteres i bydelene og i virksomheter på omsorgsfeltet. Hurra!

 

Ny, klar beskjed fra Rådhuset til bydelene og alle virksomheter på omsorgsfeltet: Medarbeidere skal øke kompetansen om kjønns- og seksualitetsmangfold. Vi roper hurra! Og kompetansehevingen i eldreomsorgen – den skal vi levere.

 

Av: Janne Bromseth, faglig leder Skeiv kunnskap.

Skeiv Kunnskap er FRI Oslo og Vikens kompetansehevende tiltak om kjønns- og seksualitetsmangfold for Oslo by, finansiert av Oslo by.

Vi som holder foredrag og driver kompetansehevingstilbudet, Hanna Christophersen og undertegnede (henholdsvis til venstre og høyre i bildet over), har et nært og langsiktig samarbeid med viktige aktører i kommunen for å få til endringer. For å gjøre lesbiske homofile, bi/pan og transfolks møte med ansatte i byens virksomheter bedre.

Det trengs. For alt fra eldre skeive, som frykter gjeninntreden i skapet i møte med eldreomsorgen, til unge skeive, som fortsatt møter hindringer på vei ut, er utsatte grupper som byen vår må ta vare på.

Og nå forsterkes satsingen på Skeiv kunnskap i Oslo, fordi byrådsavdelingen(e) – les Rådhuset – er klar i sin tale overfor bydelene.

Hva har skjedd – pengene og innsatsen?

Hvert år prioriterer Byrådet og våre folkevalgte hvilke saker som skal jobbes med. Og de instruerer bydelen på ulike måter – blant annet gjennom tildelingsbrev. Med pengene og tildelt budsjett som ulike virksomheter får, følger det skriftlige forventninger til tiltak som skal gjennomføres. Det som har skjedd i år er at byrådsavdelingen for eldre, helse og arbeidsliv eksplisitt skriver:

“Bydelene skal sørge for at medarbeidere har kompetanse om kjønns- og seksualitetsmangfold. Sykehjemsetaten har i samarbeid med organisasjonen FRI Oslo og Akershus (edit: Nå FRI Oslo og Viken) utarbeidet gode læringsverktøy som bydelene oppfordres til å benytte.»

(Tildelingsbrev fra byrådsavdeling for eldre, helse og arbeidsliv for 2020)

I praksis vil dette kunne bety for oss at vi i løpet av våren 2020 kan få sendt ut informasjon om vårt tilbud om kompetanseheving til ALLE ansatte i alle bydelene.

Dette er nytt, og vil bety at vi får startet opp kompetanseheving i flere bydeler og i flere virksomheter enn tidligere. I tillegg skal boka vår – “Veier til inkluderende eldreomsorg” – og annet materiell distribueres som del av dette. Derfor roper vi nå hurra!

Vi retter en stor takk til Rådhuset og våre samarbeidspartnere i byrådsavdeling for eldre, helse og arbeidsliv og våre byråder på feltet, Robert Steen, er som er byråd for helse, eldre og innbyggertjeneste, og Omar Samy Gamal, som er byråd for arbeid, sosiale tjenester og mangfold.

Vi gleder oss over å være del av langsiktige kommuneintegrerte tiltak og håper på god respons fra bydelene, som hver dag møter folk og er viktige i alle innbyggeres liv.

Korona-oppdatering

Vi ser de utfordringer kompetansehevingskurs av helsepersonell innebærer på grunn av Corona-viruset framover. Skeiv kunnskap tilbyr selvsagt workshops og forelesninger via e-læringsplattform og har en rekke digitalt tilgjengelige ressurser til egenskolering. Se blant andre vårt 30-minutters nettkurs om kjønn, seksualitet og normer, og inkluderende møter på KS-læring ligger her.

Signert:
Janne Bromseth, PhD, faglig leder Skeiv kunnkap

Jobber du i Oslo kommune og ønsker du kontakt med oss? Hvordan kan ansatte møte lesbiske, homofile, bi/pan og transfolk på en god og inkluderende måte i sitt arbeid? Les mer og send oss en e-post direkte: skeivkunnskap@friosloviken.no.