Bildetekst: Fra venstre i bildet – Marianne Gulli, leder FRI Oslo og Viken, Jan Erik Lindøe, kultursjef i Kulturliv, Asker kommune, og James Dickson, rådgiver i Skeiv kunnskap. Foto: Petter Ruud-Johansen.

– Jeg er stolt av prosessen som alle avdelingene i Kulturliv og de ansatte har vært gjennom, og er ekstra stolte av å være den første virksomheten i Asker kommune som nå får kvalitetsmerket Regnbuefyrtårn, sier Jan Erik Lindøe, kultursjef i Kulturliv, Asker kommune. 

Onsdag 13. mars var det seanse med diplomoverrekkelse i Asker kulturhus. Avdelingen Kulturliv i Asker kommune, som består av Kulturavdelingen, Kulturarenaer og Ungkultur, har høsten 2023 vært gjennom en kompetansehevende prosess. 45 ansatte har vært gjennom grundig kursing om skeives liv og rettigheter – og det hele har ført til at virksomheten nå er kvalitetsmerket som et Regnbuefyrtårn. 

– Vi har fått ny og grundig kunnskap om normer, kjønns- og seksualitetsmangfold, og kanskje viktigst – vært gjennom gode prosesser hvor mye refleksjon over egen praksis og holdninger har vært sentralt. Deretter har vi jobbet videre med hva vi som arbeidsfellesskap kan bidra med for å hindre diskriminering, sier Lindøe.

Avtale om kompetanseheving med Skeiv kunnskap og sosiale tiltak

Det var i juni 2023 at avtale mellom Asker kommune og FRI Oslo og Viken ble inngått. I avtalen heter det at formålet er å legge til rette for gode, likeverdige og fremtidsrettede tjenester til innbyggerne, blant annet som oppfølging av Regjeringens handlingsplaner på feltet (2021-2024) (2023–2026).

Bildetekst: Fra seansen med overrekkelsen av Regnbuefyrtårn-diplomet, sammen med ansatte i avdeling Kulturliv i Asker kommune onsdag 13. mars 2024. Foto: Petter Ruud-Johansen. 

I avtalen heter det videre at 100% av ledelsen og 80% av ansatte skal gjennomføre Regnbuefyrtårn-prosessen, som innebærer kursing med Skeiv kunnskap, for at virksomheten skal oppnå kvalitetsmerket.

– Det betyr mye for mange skeive at kommunen går foran, aktivt tar stilling til skeives rettigheter og jobber for å bedre egen kompetanse på feltet. Vi vet at skeive scorer dårligere enn majoritetsbefolkningen på levekårsundersøkelser. Samtidig er det også i Norge i 2024 et hardere ordskifte og klima i sosiale medier og i avisenes debatt-spalter, hvor vi ser at skeives liv og rettigheter brukes av konservative krefter for å spre hat, sier nyvalgt styreleder i FRI Oslo og Viken, Marianne Gulli.

Gulli har selv vokst opp i nabokommunen Bærum, i Sandvika, og mener det er helt avgjørende at det offentlige støtter oppunder den skeive frivilligheten, som eksisterer blant annet i FRI Oslo og Viken, og tar kompetansehevende grep.

– Vi er stolte av samarbeidet med Asker kommune – og gleder oss til å jobbe videre med flere virksomheter. Det er et tydelig signal fra kommunen om at det  ikke skal tolereres hat og hets mot skeive, bare fordi man er som man er eller elsker den en elsker, sier Gulli.

Kulturliv i Asker kommune tilrettelegger og gjennomfører hundrevis av arrangementer årlig i kulturhusene og ungdomsklubbene. 

På trappene – sosiale treff med FRI Asker og omegn

– Publikum skal komme til åpne og inkluderende arenaer og møteplasser. Nå har vi i avdeling Kulturliv vært gjennom mye kursing – og skal jobbe videre de neste to årene med en rekke tiltak som viser at vi tar våre skeive innbyggeres liv på alvor. Vi håper dette skal bidra til at vi blir en mer inkluderende og åpen kommune som har plass til alle, sier Lindøe.

Bildetekst: Fra venstre i bildet – Marianne Gull, leder FRI Oslo og Viken, Jan Erik Lindøe, kultursjef i Kulturliv, Asker kommune, og James Dickson, rådgiver i Skeiv kunnskap. Foto: Petter Ruud-Johansen.

Den andre delen av avtalen mellom Asker kommune og FRI Oslo og Viken handler om sosiale treff, frivillighet og å støtte oppunder et miljø i Asker for skeive (fellesbetegnelse for lesbiske, homofile, bi/pan-file, transpersoner, ikke-binære og andre som bryter med normer for kjønn og seksualitet).

Torsdag 7. mars 2024 ble det arrangert et frivilligmøte på Hasselbakken – og resultatet er at en liten gjeng frivillige nå jobber med å starte FRI Asker og omegn – som skal være en aktivitetsgruppe som skal lage sosiale og trygge treff for alle skeive i området. 

– Dette er helt nytt, og vi kommer tilbake til når første treff blir. Det vi kan si er at vi er kjempeglade for at det har meldt seg folk som ønsker å bidra frivillig for å skape noe fint, viktig og bra for alle skeive i området. Og hvis enda flere kan tenke seg å bidra til dette, da er det bare å ta kontakt med oss. Vi er kjempeklare til å bistå den nye skeive frivilligheten i Asker, avslutter Marianne Gulli, styreleder i FRI Oslo og Viken. 

Mer info til alle som er nysgjerrig på og interessert i kompetanseheving med Skeiv kunnskap – eller det å bli et Regnbuefyrtårn: Les mer her!