Les om vårt nye kvalitetsmerke – Regnbuefyrtårn!

Regnbuefyrtårn - kvalitetsmerke av Skeiv kunnskap i FRI Oslo og Viken. Logo-design: Linda Heggen.

 

 

FRI Oslo og Vikens kompetansehevingsprogram, Skeiv kunnskap , for Oslo kommune.

Velkommen til Skeiv kunnskap

FRI Oslo og Vikens kompetansehevingsprogram om normer og kjønns- og seksualitetsmangfold til Oslo kommune.

Olav Knutsen, rektor ved Sagene skole, forteller om sine erfaringer med Skeiv kunnskap:

Kurs og kompetanseheving – gratis!

Vårt mål er at Oslo skal bli en by hvor alle har tilgang på inkluderende og ikke-diskriminerende tjenester. 

Oslo skal ha og trygge og ikke-diskriminerende arbeidsmiljø – uavhengigg om du er elev i Osloskolen, beboer på et sykehjem, eller er en av de 50 000 ansatte i Oslo kommune.

Skeiv kunnskap tilbyr kurs om normer, kjønns- og seksualitetsmangfold.

Kursene våre er sektortilpassede og bygger på normkritikk, interseksjonalitet, majoritets- og minoritetsperspektiver.

Vi fokuserer vi på hvordan normer i samfunnet kan skape utenforskap, forskjellsbehandling og diskriminering – og ser sammen med deg og din virksomhet, skole eller etat, på hvordan vi kan få øye på, og endre, begrensende normer rundt oss. 

Vi leverer forskningsforankret kunnskap om skeive levekår i Norge og byr på  refleksjonsoppgaver om antagelser og forestillinger om kjønn og seksualitet.

Sammen prøver vi å finne ut hvordan vi kan jobbe videre for at alle skal få tilgang på likeverdige tjenester og trygge arbeidsplasser uavhengig av kjønn, seksualitet, funksjonsevne, hudfarge, etnisitet, alder og religiøs eller kulturell bakgrunn.

Ordfører i Oslo, Marianne Borgen, om Skeiv kunnskap, og hvorfor alle byens virksomheter bør heve sin kompetanse.

«Jeg tror vi som skole er bedre istand til å ivareta skeive etter å ha deltatt i Skeiv kunnskaps skolepakke»

- lærer barne- og ungdomsskole i Oslo

Oslos byråd for kultur, idrett og frivillighet, Omar Samy Gamal, om Skeiv kunnskap og hvorfor byens virksomheter bør benytte seg av kompetansehevingstilbudet.

Olav Knutsen, rektor ved Sagene skole, forteller om sine erfaringer med Skeiv kunnskap.

Skeiv kunnskap i skolen

Skeiv kunnskap i helsesektoren

Skeiv kunnskap for HR og ledelse

Våre kurs  og ressurser er utviklet i samarbeid med relevante etater i Oslo kommune – Sykehjemsetaten, Utdanningsetaten, Helseetaten og Utviklings- og kompetanseetaten. 

Skeiv kunnskap jobber med ledelsesforankrede endringsprosesser. Å skape normbevisste arbeidsplasser er et endringsarbeid som tar tid, og for å lykkes er det nødvendig at hver enkelt arbeidsplass og leder har eierskap til de prosessene som må settes i gang for å sikre at kunnskap om likestilling og antidiskriminering blir værende i arbeidsplassene over tid.

Skeiv kunnskap jobber ut fra tre hovedprinsipper:

  1. Ledelsesforankrede prossesser
  2. Normkritikk og interseksjonalitet
  3. Forskningsforankret kunnskap tilpasset ulike sektorer

Vi samarbeider tett med relevante etater i Oslo kommune. Blant annet Sykehjemsetaten, Utdanningsetaten, Helseetaten og Utviklings- og kompetanseetaten.

Les mer om våre digitale ressurser!

Introkurs om normer, kjønn og seksualitet!

«Veier til inkluderende eldreomsorg – Skeive perspektiver»

Ansatte i Skeiv kunnskap – kontakt oss:

Janne Bromseth

Janne Bromseth

Forsker - Skeiv kunnskap

Hanna Christophersen

Hanna Christophersen

Faglig leder - Skeiv kunnskap

Mina Mælum Norstrøm

Mina Mælum Norstrøm

Prosjektleder for digitale læringsressurser

Viljar Eidsvik

Viljar Eidsvik

Prosjektleder skole

Ane Hedvig Heidrunsdotter Løvold

Ane Hedvig Heidrunsdotter Løvold

Prosjektleder skole (i permisjon)

Bakgrunn

Skeiv kunnskap ble opprettet i 2015 på bakgrunn av handlingsplanen «Stolte Oslo – Handlingsplan for likeverd og frihet, uavhengig av kjønnsuttrykk, kjønnsidentitet og seksuell orientering» (2015-2017).

I handlingsplanen ble blant annet Fri Oslo og Akershus (nå Viken) fremhevet som kompetansepartner for kommunen. Et av hovedmålene til handlingsplanen var å øke kompetanse om kjønns- og seksualitetsmangfold blant kommunens ansatte.

«Tankevekkende, ryddig og svært pedagogisk kurs. Jeg håper alle som jobber med mennesker tar dette kurset!»

- deltaker nettkurs

Skeiv kunnskaps mål og visjon

Skeiv kunnskaps visjon er at innbyggerne, elever, arbeidsgivere, ansatte og tjenesteytere i Oslo kommune skal ha kunnskap nok og gode verktøy som sikrer at riktig kompetanse eksisterer i byen vår over tid.

Først når kompetansen er på plass i alle kommunens ledd, fra toppen av Rådhuset og ned, kan alle Oslos innbyggere som bryter forventninger og normer for kjønn og seksualitet være trygge – i skolen, i helse- og omsorgssektoren, administrativt og på andre arenaer – og slik bli møtt på en god måte av det offentlige.

«Ledere og ansatte i Oslo kommune skal ha kompetanse om kjønns- og seksualitetsmangfold og normer. Skeiv kunnskap skal sikre at kompetansen eksisterer i kommunen over tid, slik at kommunale arbeidsplasser skal ha et reflektert mangfolds- og inkluderingsperspektiv som fører til et likeverdig og inkluderende tjenestetilbud og et trygt arbeidsmiljø.» 

– Skeiv kunnskaps plattform

Kontakt oss for avtale!

Kontakt Skeiv kunnskap for å avtale kunnskapsheving på din skole, arbeidsplass eller virksomhet!
skeivkunnskap@friosloviken.no

X
X