Skeiv kunnskap i skolen

Skeiv kunnskap tilbyr helhetlig kompetanseheving om normer, kjønn og seksualitet til skoler i Oslo og Viken for å bekjempe homofobi, transfobi og mobbing.

Bestill kompetanseheving med Skeiv kunnskap - gratis!

FRI Oslo og Vikens kompetansehevingsprogram, Skeiv kunnskap , for Oslo kommune.

«Det var utrolig lærerikt (..). Elementer fra kurset blir jevnlig trukket fram i voksengruppa. Jeg tenker at det er fordi vi nå har blitt mye tryggere på å snakke om disse temaene uten at vi er redde for å trå feil.

- Rektor ungdomsskole i Oslo

Lærere, elever og ledelse:

For å bekjempe homofobi, transfobi og mobbing

Skeiv kunnskap tilbyr ulike kompetansehevingsprogrammer om normer, kjønn og seksualitet for skoler i Oslo og Viken. Formålet er at skolen skal få den kunnskapen og de verktøyene en trenger for å skape en trygg og inkluderende skole for alle. 

 

Se video og hør  Olav Knutsen, rektor ved Sagene skole, forteller om sine erfaringer med Skeiv kunnskap:

«Skolens normer skapes i fellesskap. Det er derfor viktig å skape rom for felles refleksjoner slik dette prosjektet har gjort.»

- ledelse barne- og ungdomsskole i Oslo

De ulike tilbudene 

Workshop med skoleledelse, helthetlig kompetanseheving for alle skoleansatte og elever eller kvalitetsmerket Regnbuefyrtårn – vi har ulike kompetansehevingsprogram for din skole! 

Gjennom dialog- og erfaringsbasert undervisning for ledelse, ansatte og lærere, og elever tilbyr vi kunnskap om kjønns- og seksualitetsmangfold. Vi diskuterer praksisnære caser og undersøker hvordan normer for kjønn og seksualitet påvirker skolehverdagen både til elever og ansatte.

Workshop med skoleledelsen

Skeiv kunnskap: kartlegging og workshop med skoleledelsen 

Hva kjenner en skole som gir trygge omgivelser og gode læringsmuligheter for elever som bryter med normer for kjønn og seksualitet? Gjennom en totimers dialogbasert workshop introduserer Skeiv kunnskap praksisnære caser for diskusjon og tips til skoleledelsen for hvordan man skaper en inkluderende skole for både skeive elever og skeive ansatte. Målgruppa for workshopen er skoleledelse og andre nøkkelpersoner på skolen, som for eksempel rådgivere eller sosiallærere. 

Workshopen tar ca to timer og er gratis for alle grunnskoler og videregående skoler i Oslo og Bærum. Skeiv kunnskap kan også besøke skoler i øvrige kommuner i Viken mot honorar og eventuelt dekking av reiseutgifter.

“Skolepakken” - skolering av ledelse, skoleansatte og elever

I dette tilbudet kombineres den nevnte workshopen med skoleledelsen med et kurs for alle skoleansatte og workshop for elever. Formålet er at ledelse, øvrige skoleansatte og elever får lære mer om normer knyttet til kjønns- og seksualitetsmangfold og får den kunnskapen en trenger for å skape en trygg og inkluderende skole for alle. Skolepakka leveres i samarbeid med Rosa kompetanse i FRI, Restart i Skeiv Ungdom og Skeiv Verden Oslo og Viken.

Tidsrammer:
– Workshop med skoleledelse: 2 timer
– Kurs for skoleansatte: 2-3 timer
– Workshop med elever: 3 skoletimer

Innholdet i tilbudet kan knyttes opp til kompetansemål i samfunnsfag, naturfag, norsk og KRLE/religion og livssyn.

Skolepakken er gratis for alle grunnskoler og videregående skoler i Oslo og kan gjennomføres mot honorar i kommuner i Viken.

Regnbuefyrtårn - et kvalitetsmerke for skoler

Regnbuefyrtårn er Skeiv kunnskaps kvalitetsmerke og indikerer at en skole har lagt ned en solid innsats for å gjøre skolen trygg og ikke-diskriminerende for skeive elever og ansatte. Alle skolens ansatte får grundig kompetanseheving på seks kompetansemål og lager en handlingsplan for skolen.  Sammen med din skole diskuterer vi hvordan en kan jobbe for å skape en trygg og inkluderende skole for alle, fri for mobbing og trakassering. Kompetansehevinga inkluderer refleksjonsoppgaver med yrkesrelevante caser for ledelse og ansatte.

Tilbudet er gratis for alle grunnskoler og videregående skoler i Oslo og Bærum. Skoler i øvrige kommuner i Viken kan også bli regnbuefyrtårn, men må betale honorar og eventuelt dekking av reiseutgifter.

 

Ved å bestille Skeiv kunnskaps kompetansehevingsprogrammer til din skole får du tilgang til litteraturliste og metodehefter utviklet av Skeiv Ungdom, Rosa kompetanse og Skeiv kunnskap.

«Et viktig bidrag i det kontinuerlige arbeidet for et godt læringsmiljø, fritt for mobbing og krenkelser» 

- ledelse barne- og ungdomsskole i Oslo

«Jeg tror vi som skole er bedre istand til å ivareta skeive etter å ha deltatt i Skeiv kunnskaps skolepakke»

- lærer barne- og ungdomsskole i Oslo

X
X