Velkommen til Skeiv kunnskaps side med ressurser

Sjekk ut nettkurs, veiledere, tips til skolen, helsesektoren med mer:

Kjønnsmangfold i skolen

Skolen skal tilby like muligheter for faglig og sosial utvikling for alle elever, uavhengig av elevenes kjønnsidentitet eller kjønnsuttrykk.

Dette heftet setter søkelys på hvordan usynliggjøring, diskriminering eller mobbing kan føre til at transfobi eller trange normer for kjønn står i veien for et trygt skolemiljø og god faglig utvikling, samtidig som det gir konkrete forslag til hvordan man kan skape en tryggere skolehverdag for elever som utfordrer kjønnsnormer.

Normer, kjønn og seksualitet – hva er det?

Nettressurs: Skeive og demens 

Om eldreomsorg og demens knyttet til seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk.

Undervisningsopplegg om seksualitet, samtykke og grensesetting for ungdomsskolen og videregående

Kjønnsportalen
Lær om kjønn – trans*, inter* ++

Få nye ideer til hvordan du kan tenke
rundt kropp, kjønn, identitet og uttrykk.

Skeiv kunnskap til din skole, der du bor eller på din arbeidsplass?

 Ta kontakt med oss på e-post: skeivkunnskap@friosloviken.no.

FRI Oslo og Vikens kompetansehevingsprogram, Skeiv kunnskap , for Oslo kommune.
X
X