Normer, kjønn og seksualitet – hva er det?

VEIER TIL INKLUDERENDE ELDREOMSORG

Nettressurs: Skeive og demens 

Om eldreomsorg og demens knyttet til seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk.

Undervisningsopplegg om seksualitet, samtykke og grensesetting for ungdomsskolen og videregående

Undervisning om seksualitet og grenser for Osloskolen

Kjønnsportalen
Lær om kjønn – trans*, inter* ++

Få nye ideer til hvordan du kan tenke
rundt kropp, kjønn, identitet og uttrykk.

Skeiv kunnskap til din skole, ditt seniorsenter eller arbeidsplass?

 

Skeiv kunnskap er FRI Oslo og Akershus kompetansehevingstilbud for Oslo kommune og Akershus fylkeskommune.

 

Vi skolerer og gir deg og din arbeidsplass skeiv kunnskap.

Ta kontakt med oss på e-post: skeivkunnskap@frioa.no.

X
X