Normer, kjønn og seksualitet – hva er det?

Skeiv kunnskap til din skole, ditt seniorsenter eller arbeidsplass?

 

Skeiv kunnskap er FRI Oslo og Akershus kompetansehevingstilbud for Oslo kommune og Akershus fylkeskommune.

 

Vi skolerer og gir deg og din arbeidsplass skeiv kunnskap.

Ta kontakt med oss på e-post: skeivkunnskap@frioa.no.

VEIER TIL INKLUDERENDE ELDREOMSORG

Nettressurs: Skeive og demens 

Om eldreomsorg og demens knyttet til seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk.

Kjønnsportalen
Lær om kjønn – trans*, inter* ++

Få nye ideer til hvordan du kan tenke
rundt kropp, kjønn, identitet og uttrykk.

X
X