Skeive og demens

Om eldreomsorg og demens knyttet til seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk.

FRI – Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold i Oslo og Akershus har i samarbeid med helsepersonell utarbeidet denne ressursen om eldreomsorg og demens knyttet til seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk.
Det er vårt ønske at alle som mottar helsehjelp fra kommunen skal føle seg trygge og ivaretatt. Det er viktig at trygge rammer skapes slik at mottakeren eller pasienten kan føle seg trygg til å vise hvem vedkommende er.
Bidragsytere til denne nettressursen om skeive og demens:
  • Brit Dyrdahl, vernepleier, ansatt ved en skjermet avdeling for personer med demens og forfatter av boken ”Når en av de nærmeste utvikler demens”, forlaget Aldring og Helse. Utgis høsten 2017.
  • Berit Marie Bjervamoen, sykepleier, ansatt ved en skjermet avdeling for personer med demens og forfatter av boken ”Når en av de nærmeste utvikler demens”, forlaget Aldring og Helse. Utgis høsten 2017.
  • Jan Høyersten, psykolog og spesialist i klinisk gerontopsykologi og nevropsykologi,
  • Haakon Aars, lege og spesialist i klinisk sexologi
  • FRI Oslo og Akershus
  • Rosa Kompetanse-helse