Kap. 2. Demens og seksualitet

Demens kan føre både til økt og redusert seksuell lyst. Det samme kan aldersbetingede forandringer og bivirkninger av medisiner. Det er viktig for en eventuell partner å kjenne til disse mulige endringene.

Ved demenssykdom kan glidningen mellom ulik forståelse av seksualitet, komme til uttrykk. Større eller mindre endringer kan forstås som en mer ærlig synliggjøring av seksualiteten.

Et eksempel kan være en  person har vært åpent homofil, men som i møte med helsevesenet kan føle seg utrygg og velger å skjule sin seksualitet.

Mestringssvikten i forbindelse med en demenssykdom kan gjøre dette vanskelig. Et annet eksempel kan være en person som ikke har vært åpent homofil, men som tilsynelatende endrer sin seksuelle orientering på grunn av mestringssvikten som følger demenssykdommen.

Et par kan ha et godt samliv lenge etter at en demenssykdom har rammet en av partnerne, selv om mulige tap av hemninger, endringer av følelser samt mulig redusert hensyntagen til den andre kan påvirke samlivet. På grunn av hukommelsessvikten kan en person med demens utvise seksuell interesse for andre enn sin partner eller kjæreste.

Demens kjennetegnes av svekket mental kapasitet over tid, vesentlig hukommelses svikt og atferdsendringer. I begynnerfasen vil flere av sykdommene ha ulikt forløp. De fem vanligste demenssykdommene er:

  • Alzheimers sykdom – som er den hyppigste. Den kommer snikende og starter gjerne med hukommelsessvikt.
  • Vaskulær demens kan oppstå i forbindelse med hjerte- og karsykdom, og kan ha en bråere start enn Alzheimers og kjennetegnes ved tidlig hukommelsessvikt.
  • Demens med Lewylegemer kjennetegnes ved hallusinasjoner, økende falltendens og hukommelsessvikt.
  • Frontotemporal demens (pannelappsdemens) starter ofte med endret atferd og tap av hemninger.
  • Alkoholisk demens har sammenheng med stort forbruk av alkohol og mangel på tiamin (vitamin B1). Denne demensformen har flere likhetstrekk med Alzheimers.

I en tidlig fase av sykdomsforløpet bor personer med demens i eget hjem. Mestringssvikten vil øke etterhvert og pasientene vil ha behov for bistand fra helsevesenet.