Kap. 4. Identidet, kjønn og seksualitet

Vi har alle vår egen identitet. Den bygger seg opp over tid og er foranderlig. Kjønnsidentiteten (mann, kvinne, transperson eller annet) og seksuell orientering (homofil, lesbisk, heterofil, bifil eller annet) er noe vi noen ganger velger å dele med andre mennesker, mens vi andre ganger velger det bort. I trygge omgivelser vil det være større rom for å snakke om og dele disse historiene. Det er viktig at helsepersonellet kjenner til vesentlige livserfaringer, men for mange kan være vanskelig å dele dette.

Noen av oss føler at det ikke er samsvar mellom egen kjønnsidentitet og kjønnet man fikk tildelt ved fødselen. Mange som føler det slik, omtaler seg som transpersoner, men ikke alle velger å være åpne om dette. Ikke alle opplever at de passer inn i en tokjønnsmodell, mann og kvinne, og vil kanskje foretrekke et tredje pronomen – hen. Det er viktig at du omtaler personer som det de selv ønsker å omtales som, ved for eksempel ønsket navn eller kjønnspronomen. Hva gjør du som helsepersonell: Still spørsmål ved dine egne antakelser. De er ikke nødvendigvis riktige!

Ulike livserfaringer vil kunne spille en stor rolle for vår helsesituasjon. Vis derfor omtanke og forståelse slik at personer føler seg trygge i sin åpenhet.

Vår seksualitet uttrykkes på mange måter og ofte i samspill med andre. Det kan være gjennom flørt eller berøring, eller i vår egen fantasi. Vi har alle vår egen seksualitet og den kroppslige og mentale tiltrekning er forskjellig fra person til person. Likevel deler vi det ofte inn i noen hovedkategorier: homofile, heterofile, lesbiske og bifile.

FRI Oslo og Akershus erfaring er at eldre gjerne trer inn i skapet igjen på sine eldre dager fordi åpenhet kan oppleves som belastende. Derfor er det ekstra viktig at eldre homofile, lesbiske, bifile og transpersoner blir møtt med respekt og åpenhet.  Å bli sett og å møte et miljø som også speiler egne  livserfaringer er viktig. Det er noe som fordrer kompetanse, oppmerksomhet og bevissthet fra institusjonens ledelse og ansatte.