Cisnorm og heteronom 

Kjønns- og seksualitetsmangfold

Normer knyttet til kjønn og seksualitet henger sammen sammen på helt spesielle måter.  Når det gjelder kjønn og seksualitet så er tokjønnsnormen og heteronormen sentrale.

Tokjønnsnorm og cisnorm:

En forventning i kulturen om at mennesker blir født som enten jenter eller gutter som vokser opp og blir enten kvinner eller menn – som oppfører seg på bestemte måter, har visse egenskaper og preferanser og er forskjellige fra hverandre. Kategorien menn ses generelt som overordnet kvinner.

Cisnormen er alle de strukturer som får ciskjønn, altså personer som vokser opp og føler seg tilfreds med det kjønn man er blitt tildelt ved fødsel, til å fremstå som ønskelig, naturlig og gitt, mens alle andre former for kjønn sees på som «annenrangs».

Heteronorm:

En forventning om at  menn og kvinner blir tiltrukket og forelsket i hverandre. Identiteter, kjønnsuttrykk og livsformer som inngår i heteronormen er det som oppfattes som naturlig og forventet, og noen ganger priviligeres over andre. Men hva som inngår i heteronormen vil alltid være foranderlig og avhengig av tid og sted!

Heteroprivilegier? Når kom du senest ut som heterofil i din hverdag? For de av oss som lever heterofilt har det nok kanskje aldri skjedd- nettopp fordi det tas for gitt- fordi det er norm.

Å slippe å stilles spørsmålstegn ved og å tas for gitt kan forstås som et privilegium i motsetning til å behøve å legitimere og forklare seg fordi man ikke tilhører normen (Martinsson & Reimers 2014). De færreste tilhører normen overalt og hele tiden – mange av oss har en eller annen gang opplevd å være den som avviker fra det normale.

Heteronorm og heteroseksualitet er imidlertid ikke det samme selv om de ofte overlapper. Det finnes mange måter å leve heterofilt på, og alle former av heteroseksualitet er ikke normative.

Link videre. 

 

Prosjekt Skeiv kunnskap til din arbeidsplass?

Prosjekt Skeiv kunnskap er FRI Oslo og Akershus kompetansehevingstilbud for Oslo kommune og Akershus fylkeskommune. Vi skolerer og gir deg og din arbeidsplass skeiv kunnskap. Ta kontakt med oss!

Skeiv kunnskap til din arbeidsplass?

X
X