Hvem er skeive? Skeiv er et samlebegrep for de av oss som bryter mot hetero- og tokjønnsnormen på forskjellige måter. Transperson, biseksuell, lesbisk, homofil eller skeiv er noen av de vanligste merkelappene som mange bruker om seg selv.

Skeive er en sammensatt gruppe, men har noen fellestrekk ved å avvike fra heteronormen og/eller tokjønnsnormen, og å måtte forholde seg til de konsekvenser det kan få (i form av usynliggjøring, diskriminering, krenkninger, trakassering, vold eller trusler om vold). I listen under finner du noen sentrale definisjoner som kan være nyttige

Identitet: Identitet er hva man selv kjenner seg som.  Det er opp til den enkelte å bestemme hva man ‘er’- når- og hvor lenge! Dette gjelder også hva man velger å kalle seg selv. En del i den eldre generasjonen, særlig de som ikke har levd særlig åpent, har ikke heller alltid et ord for sin seksuelle identitet. Noen har ikke en skeiv identitet men kan likevel forelske seg i eller bare ha sex med personer av samme kjønn.  Eldre kan ha hatt en livspartner av samme kjønn uten å ha satt ord på det for seg selv,  til øvrig familie eller til helsepersonell.

Skeiv: er et samlebegep for personer som bryter mot kjønns- og/eller seksualitetsnormer

Transperson: Mennesker som har en annen kjønnsidentitet enn det kjønnet de ble tildelt etter fødsel kan kalles trans. Vi bruker ordet transkjønnet og transperson for å beskrive mennesker som uttrykker sitt kjønn på en annen måte enn det samfunnet forventer. Mennesker som bryter kjønnsnormene er folk som i større eller mindre grad har en kjønnsidentitet, en kjønnsrolle eller et kjønnsuttrykk som skiller seg fra de kulturelle normene og forventningene som eksisterer i samfunnet. Mange transkjønna mennesker er kvinner eller menn, noen av disse kaller seg transmenn og transkvinner. Andre er ikke kvinner eller menn og kaller seg andre ting, som for eksempel ikke-binær, kjønnsskeiv og queer. Andre igjen forholder seg ikke til kjønnskategorier og beskriver seg ikke som kjønn i det hele tatt.  Transpersoner kan definere seg innenfor den kjønnsbinære normen, som menn eller kvinner – eller som ikke-binære transpersoner; at man ikke kjenner seg komfortabel som verken kvinne eller mann. 

Interkjønn: Forenklet kan vi si at interkjønn eller intersex er samlebetegnelser på mennesker som har kropper som skiller seg fra de medisinske definisjonene av “mannskropper” og “kvinnekropper”.

Begrepet DSD – «diversity of sex development», Interkjønn og intersex brukes om hverandre. DSD står for «disorder of sexdevelopment». Ordet «disorder» oppfattes av mange som negativt, så en del bruker i stedet begrepet «diversity of sex development». Det viktigste å ha med seg og tenke på er at kropper kommer i uendelig mange utgaver og vi er alle forskjellige fra hverandre.

Les mer om transpersoner og interkjønn/intersex i vår kjønnsportal.

Cisperson: Personer som har kjønnsidentitet som samsvarer med kjønnet de fikk tildelt ved fødselen kan kalles cispersoner. Cis-person er det motsatte av transperson.”

Bifil: Personer som tiltrekkesattraheres av og/eller forelsker seg  i andre uavhengig av kjønn, og er den vanligste måten å definere seg på.

Begrepet panfil brukes også, særlig av den yngre generasjonen,  der betydningen av kjønn anses være irrelevant i forhold til hvem en tiltrekkes av eller forelsker seg i.

Lesbisk: Personer som identifiserer seg som jente/kvinne og eller blir forelskede og/ellers tiltrekkes av andre kvinner.

Homofil: Personer som identifiserer seg som gutt/mann som tiltrekkes av og/eller blir forelsket i andre menn.  

Heterofil: Personer som identifiserer seg som gutt/mann som tiltrekkes av og/eller blir forelsket i jenter/kvinner eller som identifiserer seg som jente/kvinne og som tiltrekkes av og/eller blir forelsket i gutter/menn.

Queer: å forholde seg kritisk til kjønns- og seksualitetsnormene og definere seg på siden av dem. Ofte oversatt til sSkeiv.

Prosjekt Skeiv kunnskap til din arbeidsplass?

Prosjekt Skeiv kunnskap er FRI Oslo og Akershus kompetansehevingstilbud for Oslo kommune og Akershus fylkeskommune.

Vi skolerer og gir deg og din arbeidsplass skeiv kunnskap. Ta kontakt med oss!

Skeiv kunnskap til din arbeidsplass?

X
X