FRI Oslo og Akershus’ sjekkliste for god og
inkluderende skeiv praksis i din virksomhet

Et viktig sted å begynne for å kunne skape endring er å kartlegge seg selv og virksomheten du jobber ved.

Hvordan påvirkes jeg/vi av samfunnets normer i våre holdninger og praksiser? Hvilke forestillinger har jeg om de brukere eller pasienter vi møter hver dag? Under følger tre øvelser for å granske seg selv og virksomheten på ulike måter.


Sjekkliste for god praksis
Hvor mye har jeg reflektert, hvor mye kan jeg/vi og hvordan jobber vi med inkluderende virksomhet i dag? Skjemaet under kan  være et nyttig startpunkt for felles arbeid mot en mer inkluderende virksomhet:

1.) Fyll i skjemaet ærlig for deg selv
Formålet er ikke å ‘bli best’, men å erkjenne for seg selv hvilke områder som du/dere behøver å utvikle.

2.) Hvis dere er et kollegium eller ledergruppe som gjør det sammen:
Del resultatet av avkryssingen med hverandre. Hvilke refleksjoner ble satt i gang av å forholde seg til spørsmålene, og hva forteller svarene for dere om kunnskapsbehov og holdninger i virksomheten?

Prosjekt Skeiv kunnskap til din arbeidsplass?

Prosjekt Skeiv kunnskap er FRI Oslo og Akershus kompetansehevingstilbud for Oslo kommune og Akershus fylkeskommune.

Vi skolerer og gir deg og din arbeidsplass skeiv kunnskap. Ta kontakt med oss!

Skeiv kunnskap til din arbeidsplass?

X
X