Kjønn og kjønnsmangfold:

Ok, kjønn kan være vanskelig å forstå seg på


Kjønn og kjønnsmangfold:  Ja, litt komplisert kan det være.

 

Men, vi lover – kjønn trenger nødvendigvis ikke være så vanskelig.

 

 

Først:

 

Vi er ALLE en del av kjønnsmangfoldet. Kjønnsmangfold er alle måtene folk gjør kjønn på.

 

Og hvordan DU gjør ditt kjønn, styres gjerne av samfunnets normer.  

 

 

Tenk – se denne:

 

 

 


Så, hvorfor er dette viktig?

 

Jo, nettopp fordi kjønnsmangfold i samfunnet er så mye mer enn mann og kvinne.

 

Og det har vi tenkt til å vise deg  gjennom denne ressursen som vi kaller Kjønnsportalen. Målet er å gi deg informasjon om og nye ideer til hvordan du kan tenke rundt kropp, kjønn, identitet og uttrykk.

 

Enten du er streit/hetero eller skeiv – lesbisk, bi, trans, inter eller annet – enten du er innenfor eller utenfor en gitt norm – påvirker normene deg.

 

 

Mens noen mennesker er innenfor kjønnsnormene store deler av livet, bryter andre med dem.

 

Mann, kvinne, trans, transperson, intersex, interkjønn

 

Introduksjon: Kjønnsuttrykk – hva er det?

 

Kjønnsuttrykk er et begrep som brukes om de måtene vi bevisst og ubevisst uttrykker kjønn til omverden.

Det kan handle om kroppsspråk, klær, hår, sminke, stemmeleie og vår generelle atferd.

 

 

Hvordan gjør DU det?

 

Noen ganger gjør man ting man ikke tenker over at signaliserer kjønn. Andre ganger kan man gjøre spesifikke ting nettopp for å signalisere kjønn på en bestemt måte.

 

Men, det er ikke alltid at alle har samme forståelse av hva som er feminint eller maskulint. Vi kan med andre ord ikke bestemme helt hvordan andre skal forstå eller lese kjønnsuttrykket vårt.

 

Å endre kroppen:

 

Selv om kjønnsuttrykk og kropp er to forskjellige ting, kan kroppen noen ganger begrense hvordan vi kan uttrykke kjønn.

 

Noen mennesker endrer derfor på kroppen sin for å kunne uttrykke kjønn på andre måter.

 

 

Så, over til kjønnsidentitet:

 

Kjønnsidentitet brukes om menneskers egne opplevelse av hvilket kjønn de er.

 

1. De aller fleste har kvinne eller mann som sin kjønnsidentitet, men det finnes også andre kjønnsidentiteter.

 

2. Et fellesord/begrep for mennesker som har annen kjønnsidentitet enn kvinne eller mann, er ikke-binær.

 

3. De fleste mennesker har samme kjønnsidentitet som det kjønnet de ble tildelt etter fødsel. Disse kalles ciskjønna personer, eller cispersoner.

 

4. Noen mennesker har en annen kjønnsidentitet enn det kjønnet de ble tildelt etter fødsel. Disse kalles transkjønna personer eller transpersoner.

 

I tillegg:

Interkjønn eller intersex er samlebetegnelser på mennesker som har kropper som skiller seg fra de medisinske definisjonene av “mannskropper” og “kvinnekropper”.

 

 

Hovedpoenget:

 

Det er bare du som kan definer deg!

 

Les og lær mer om kjønn og kjønnsmangfold – om mann, kvinne, trans, transperson, intersex og interkjønn i vår kjønnsportal  😉