Om folk velger å fortelle folk at de er trans eller ikke er fullstendig opp til dem selv. 

Åpenhet som inter eller trans

Når en person som er trans lever fulltid som kvinne eller mann og aldri eller meget sjeldent forteller andre at han/hun er trans heter det å leve «stealth». Vi har dessverre ikke noe godt ord for dette på norsk.

Om folk velger å fortelle folk at de er trans eller ikke er fullstendig opp til dem selv. Det er viktig å huske at man ikke outer, altså at man forteller om andre menneskers transstatus uten samtykke. Selv om du opplever at noen er åpen til deg om at de er trans betyr ikke det at du kan fortelle dette til andre.

Andre er mer åpne som sin transstatus. Dette kan være fordi man ikke leses rett og dermed må fortelle omverdenen at man er trans eller hele tiden rette på folk fordi de leser de feil. Det kan også være at folk er åpne bare fordi det passer dem helt fint. Om man leses som noe annet enn kvinne/mann (ikke-binær) ender man på en måte opp med å være åpen trans uansett. Alle har rett til å velge selv når de er åpne og hvor åpne de er. Det å si at man er trans betyr ikke at man er åpen for å bli stilt 200 spørsmål om temaet. Vær tydelig på hvor dine grenser går.

En del interkjønnede personer vet ikke selv at de har kropper som kan anses for å være uvanlige, andre igjen er klar over dette, og noen har kropper der dette er mer eller mindre synlig. Som ved alle andre ting ved din kropp, identitet eller medisinske historie, er det ikke noe omverdenen har rett til å vite noe om. For noen interfolk er deres kroppslige status en viktig del av deres identitet og det kan dermed være ønskelig å være åpen, for andre kan det være noe man ikke ønske å være åpen om.

Eksempler på situasjoner der det kan være aktuelt å være åpen om interstatus er om man har en skjede som er kortere enn gjennomsnittet og ønsker å ha penetrerende sex med en partner. Da kan det være nyttig for partneren å vite at man ikke kan penetreres så dypt. Andre ting kan være om man ikke har mulighet til, eller ønske om å lage barn.

Forventninger til og spørsmål om det å være trans

Måten samfunnet forstår og forholder seg til transkjønna mennesker bærer tydelig preg av de kjønnsnormene som finnes i samfunnet. Dette kan føre til at transfolk møter forventninger og spørsmål som noen ganger kan oppleves som befriende fordi man får lov til å definere og snakke for seg selv. Andre forventinger og spørsmål kan virke begrensende, støtende og grense til trakassering.

I media er det ofte fokus på kjønnsbekreftende behandling, og transfolk blir ofte forventet å «bevise» hvilke kjønn de er ut fra utført kirurgi eller kjønnsnormativ adferd. Mange historier i media fokuserer på at man er meget maskulin som mann eller feminin som kvinne, og at forandring av kroppen er et naturlig ønske alle transpersoner har. I tillegg fremstilles det som om transpersoner i større grad enn cispersoner er «forpliktet» til å fortelle om sin identitet, sin bakgrunn og sin kropp.

Som trans, og også inter, er det viktig å huske at man aldri er forpliktet til å forklare seg, forsvare seg eller utlevere informasjon om eget liv man ikke er 100% komfortabel med å oppgi. Det er ingen andre som har noe med hvordan kroppen din ser ut, hva du eventuelt het før, hvordan du «fant ut» hvem du er, hvem du har sex med, hvordan du har sex med dem, hvordan tissen din ser ut, hva slag kirurgi du har utført eller ønsker å utføre eller om du i det hele tatt ønsker kirurgiske inngrep.

Når man bryter normen kan disse forventningene man møter fremstå som «naturlig» også for en selv. Kanskje du tenker at siden du er litt «annerledes» så må du tåle å svare på spørsmål som andre slipper. Det behøver du ikke. Du har like mye rett på privatliv, kroppslig autonomi og råderett over eget liv som alle andre. Det er en selvfølgelighet, men det må fortsatt sies, fordi realiteten er at mange møter en forventninger om at «annerledeshet» skal forklares og forsvares.

Les mer: «Passering» / «å bli lest som».

Kjønnsmangfoldige arrangement i FRI OA:

mai

fre07mai18:0020:00Digitalt arrangementVirtual EventDigital T-kafe - for hele landetT-cafe - digital edition - Norway18:00 - 20:00 Arrangement av : FRI Oslo og Viken

juni

fre04juni18:0020:00Digitalt arrangementVirtual EventDigital T-kafe - for hele landetT-cafe - digital edition - Norway18:00 - 20:00 Arrangement av : FRI Oslo og Viken

X
X