Offentlig

Per 2017 er det mulig å få utredning og behandling ved NBTS (Nasjonal Behandlingstjeneste for transseksualisme) ved Rikshospitalet i Oslo. Dette er det eneste stedet i Norge man kan få behandling i det offentlige. NBTS er tidligere kjent som GID (gender identity disorder) og kalles av mange “GID” eller “Riksen”.

For å bli henvist hit må man bli henvist til psykolog av fastlegen sin. Psykologen gjør en kort utredning og sender en henvisning til NBTS.

Behandlingen omfatter psykiatrisk utredning, nevrologisk diagnostikk, endokrinologisk behandling (tilføring av kjønnshormoner) og kirurgisk intervensjon på bryst og genitalier. Utredningstiden er satt til å vare ett år, men mange opplever å være under utredning lenger enn dette. På grunn av stor pågang, få ansatte og lange ventelister for kirurgi, kan det ta mange år før man er ferdig dersom man ønsker mye behandling.

Det er noe uklart hvilke diagnosekriterier som legges til grunn for å gi noen diagnosen transseksualisme ved NTBS, men den det kreves i alle fall at man har en klar identitet som enten mann eller kvinne og at man ønsker å gjennomgå all behandling de tilbyr. Flere som har vært til utredning sier at de opplever at de må presentere veldig maskulint eller veldig feminint. Og den forskningen som er gjort på feltet sier at mange rapporterer å måtte uttrykke hat og misnøye med egen kropp og ønske kirurgi. Det er også flere som sier at det kreves at man har levd som, og følt seg som, enten mann eller kvinne store deler av livet. De siste årene har det blitt henvist mellom 100 og 200 personer til utredning hvert år Av disse er det ca. 30 personer som får diagnosen F64.0, transseksualisme. Majoriteten av de som blir henvist blir altså stående uten et behandlingstilbud.

NTBS skal følge SOC (standards of care), og de plikter samtidig, som alt annet helsepersonell, å følge pasientloven. I tillegg har vi i Norge en diskrimineringslov som sier at man ikke kan behandles dårlig på grunn av sin kjønnsidentitet eller sitt kjønnsuttrykk. Les deg opp på retningslinjer og lovverk og husk at de plikter å bruke det navnet og det pronomenet du ønsker.

Privat

I Norge er det slik at en fastlege kan skrive ut hormoner til mennesker som ønsker dette. Fastlegene bør da ha kompetanse på hormoner og kjønn. Om legen mangler dette kan hen lese seg opp og kontakte en endokrinolog (hormonlege). Om din fastlege skriver ut hormoner er det på hvit resept, og dermed relativt dyrt, mens om man har fått diagnose på NTBS får man hormoner på blå resept.

Det er også mulig å foreta brystkirurgi i Norge for egen regning. Dette ligger på et sted mellom 15 000 og 30 000 for folk som ønsker større bryster og fra 25 000 til 40 000 for de som ønsker å fjerne brystene sine.

Behandling i utlandet

Det er mulig å reise til utlandet for å foreta kirurgiske inngrep. De fleste leger i utlandet krever da at man har med et anbefalingsbrev der en lege eller psykolog sier at man er trans og at dette en behandling som anbefales.

 

Les videre: Juss – regler og rettigheter

Kjønnsmangfoldige arrangement i FRI OA:

mai

fre07mai18:0020:00Digitalt arrangementVirtual EventDigital T-kafe - for hele landetT-cafe - digital edition - Norway18:00 - 20:00 Arrangement av : FRI Oslo og Viken

juni

fre04juni18:0020:00Digitalt arrangementVirtual EventDigital T-kafe - for hele landetT-cafe - digital edition - Norway18:00 - 20:00 Arrangement av : FRI Oslo og Viken

X
X