Helse

For de av oss som har endret juridisk kjønn og/eller har mottatt noen former for kjønnsbekreftende behandling kan det være noen helserelaterte ting det er ekstra viktig å huske på.

Staten har en rekke screeningprogrammer og folkehelsetiltak som er rettet mot mennesker med et spesifikt juridisk kjønn. For de av oss som har endret juridisk kjønn, eller har en litt annen type kropp enn det som er normen, er det viktig å tenke på hvilken type helseinformasjon som er relevant og hvilke typer oppfølging det er viktig at man får.

Vi nevner her noen ting det kan være verdt å merke seg. Dette er ikke en uttømmende liste, og det er viktig å ha en god dialog med fastlege og annet helsepersonell slik at du får relevant informasjon for din kropp og din helse.

Gynekologisk undersøkelse

Alle mennesker som har en vagina bør foreta gynekologiske undersøkelser fra tid til annen. Dette gjelder både de som har hatt vagina hele livet og de som har fått vagina konstruert kirurgisk.

Juridiske kvinner over 25 vil motta påminnelse om å ta livmorhalsprøver hvert 3. år fram til de blir 69 gjennom det offentlige Livmorhalsprogrammet.

Hensikten med celleprøver er å oppdage forstadier og tidlige stadier av livmorhalskreft, og det er personer med livmorhals som det er aktuelt å ta celleprøve av. det er kun livmorhalskreft, og ikke andre former for gynekologisk kreft, som det er mulig å påvise ved hjelp av screeningundersøkelse.

Om du er juridisk mann og har en livmorhals bør du fortsatt ta celleprøver. Snakk med legen din om dette.

Om du er juridisk kvinne uten livmorhals, kan det likevel skje at du får påminnelser om å ta livmorhalsprøver, siden påminnelsene sendes ut på bakgrunn av personnummer. Livmorhalsprogrammet kan nemlig ikke vite hvem som har livmorhals, og hvem som ikke har det.

Får du slike påminnelser kan du gjerne gi beskjed til Livmorhalsprogrammet om at du ikke har behov for dette – enten ved å sende en e-post til livmorhals@kreftregisteret.no, eller ved å fylle ut skjema om reservasjon. Du må oppgi navn, adresse og fødselsdato.

Du bør foreta gynekologiske undersøkelser også om du har fjernet livmor, eggstokker og livmorhals.

HPV-vaksine

Alle som er eller har vært juridiske kvinne, og som er født i 1991 eller senere får tilbud om gratis HPV-vaksine i Norge. tilbudet om gratis vaksine varer i to år fra november 2016. HPV-vaksinen er godkjent for bruk av alle, selv om programmet retter seg mot juridiske kvinner. HPV-vaksinen beskytter mot livmorhalskreft, men kan også beskytte mot kreftfremkallende HPV-infeksjon i endetarm og vagina. Om du ikke får tilbud om gratis vaksine kan det allikevel være lurt å snakke med legen din om muligheten for å ta vaksinen.

Mammografi

Alle juridiske kvinner i alderen 50 til 69 år får invitasjon til mammografi hvert 2. år gjennom Mammografiprogrammet, som er et offentlig tilbud. Om du på et tidspunkt i livet har hatt brystutvikling kan det være relevant for deg med mammografi. Dette gjelder for eksempel mennesker som tar østrogen som bidrar til brystutvikling. I slike tilfeller kan det være relevant med mammografiundersøkelse, også for dem som ikke er juridisk kvinne. Snakk i så fall med legen din om henvisning.

Om du har hatt brystvev som du har fjernet, kan det fortsatt være igjen vev som har risiko for kreftutvikling. Snakk med legen din om dette.

Personer med brystimplantat kan også ta mammografi.

Prostataundersøkelse

Mange med prostata får ulike prostataplager med alderen. Noe er ufarlig, bare plagsomt – men kreft i prostata forekommer også relativt hyppig, særlig blant eldre. Derfor er det viktig å være bevisst på symptomer fra prostata. Det kan blant annet være relevant med prostataundersøkelse for mennesker med prostataproblemer. Snakk med legen din om dette.

HIV og seksuelt overførbare infeksjoner (SOI)

Forskning fra andre land tyder på at transpersoner har lik eller høyere forekomst av HIV og SOI enn resten av befolkningen. Dette kan skyldes andre seksualvaner, manglende informasjon og kunnskap om måter å beskytte seg på, samt at enkelte kropper som har gjennomgått kjønnsbekreftende behandling har større sjanse for å få seksuelt overførbare infeksjoner.

Bruk kondom når dette er mulig og test deg om du bytter sexpartner eller har mange sexpartnere.

Vær obs på at konstruerte vaginaer kan få seksuelt overførbare infeksjoner. Testosteronbehandling gjør slimhinnene i skjeden tynnere, noe som gjør at man lettere får rifter ved penetrerende sex, noe som øker sjansen for seksuelt overførbare infeksjoner.

Om du har sex med menn som har sex med menn er det ekstra viktig å teste seg for HIV og SOI. I Norge får utsatte grupper gratis vaksine mot hepatitt A og B. Snakk med din lege for å finne ut om du er i risikogruppa.

Graviditet

Mennesker med livmor og eggstokker som går på testosteron kan ha mulighet til å bli gravid. Snakk med legen din om alternativer for prevensjon om du har penetrerende sex med peniser uten å bruke kondom.

Snakk med legen din for å få informasjon som er relevant for din kropp og din seksualpraksis.

Mer informasjon

Her følger noen linker der du kan lese mer. Husk at selv om språket ikke passer din kjønnsidentitet og kropp kan informasjonen være relevant for deg. Det finnes dessverre lite forskning på helse blant mennesker som har mottatt forskjellige former for kjønnsbekreftende behandling.

Om HPV-vaksine: https://www.fhi.no/sv/vaksine/hpv/hpv-og-hpv-vaksine/vaksine-mot-hpv-humant-papillomavir/

Kreftregisteret: https://www.kreftregisteret.no/

Sex og samfunn: http://sexogsamfunn.no/

Olafiaklinikken: https://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/klinikk-for-kirurgi-inflammasjonsmedisin-og-transplantasjon/avdeling-for-revmatologi-hud-og-infeksjonssykdommer/olafiaklinikken

 

 

Kjønnsmangfoldige arrangement i FRI OA:

april

fre02april18:0020:00Digitalt arrangementVirtual EventDigital T-kafe - for hele landetT-cafe - digital edition - Norway18:00 - 20:00

fre16april(april 16)16:00søn18(april 18)14:00Stemmekurs - Stiftelsen StensveenFor deg som ikke passer inn i kjønnsnormene16:00 - 14:00 (18)

mai

fre07mai18:0020:00Digitalt arrangementVirtual EventDigital T-kafe - for hele landetT-cafe - digital edition - Norway18:00 - 20:00

juni

fre04juni18:0020:00Digitalt arrangementVirtual EventDigital T-kafe - for hele landetT-cafe - digital edition - Norway18:00 - 20:00

X
X