Interkjønn og intersex: Samlebetegnelser


Forenklet kan vi si at interkjønn eller intersex er samlebetegnelser på mennesker som har kropper som skiller seg fra de medisinske definisjonene av “mannskropper” og “kvinnekropper”.

Begrepet DSD – «diversity of sex development»
Interkjønn og intersex brukes om hverandre. Interkjønn blir også kalt intersex (på engelsk og i faglitteratur) og DSD. DSD står for «disorder of sexdevelopment». Ordet «disorder» oppfattes av mange som negativt, så en del bruker i stedet begrepet «diversity of sex development».

Det viktigste å ha med seg og tenke på er at kropper kommer i uendelig mange utgaver og vi er alle forskjellige fra hverandre.

Intersex på norsk

Det finnes lite informasjon om intersex på norsk, og tilpasset norske forhold. Det meste av skriftlig informasjon om intersex bærer preg av medisinsk terminologi, og kan være vanskelig å lese og virke upersonlig. De av oss som er foresatte/familie og andre berørte får i dag kun noe spesifikk informasjon rundt medisinske detaljer og ikke om alternativer for å forstå deres barn, deres muligheter, utvikling og behov.

En del av problemet – «tokjønnsmodellen»
sidene om kjønnsteori har vi skrevet om den medisinske og kulturelle historien som ligger til grunn for den vestlige «tokjønnsmodellen». Tokjønnsmodellen handler om de normene som får det til å fremstå som ønskelig og naturlig med et gitt kjønns-system. I det kjønnssystemet som råder i den vestlige verden ligger det til grunn en rekke antagelser om menneskers kropper. Innenfor dette systemet blir det antatt at mennesker kommer i to forskjellige kroppslige utgaver, der den ene utgaven kalles mannekropp og den andre damekropp.

Det står mye om normer knyttet opp mot kjønnsroller, kjønnsuttrykk, kjønnsidentitet og seksualitet på disse sidene. Et annet viktig aspekt ved kjønnsnormer er nettopp de normene som omhandler menneskers kropper.

Medisinsk veiledning – antakelser om korrigering

Den medisinske veiledningen som gis antar at det kun finnes et ønske om å korrigere interkjønnede/intersex personer til å passe inn i en medisinsk oppfattelse av menn og kvinner.

Dette kan gjøre det vanskelig å forstå kroppen sin som en del av naturens mangfold, noe som igjen gjør det vanskelig å ha en positiv forhold til egen kropp. Det er for lite fokus på det mangfoldet av muligheter og alternativer som finnes.

Som for transpersoner kan interpersoner ha alle mulige kjønnsidentiteter og seksualiteter. Det er du som bestemmer din identitet og mange har flere identiteter som er knyttet opp mot kjønn og seksualitet.

Flere familier som vi har vært i kontakt med forteller om situasjoner der de har vanskeligheter med å forklare om barnets situasjon til andre (barnehage, skolen, venner og øvrig familie).

«Samtalen» overlates til klinikere

Ved å overlate hele samtalen om situasjonen til klinikere/leger føler mange seg ensom i situasjonen, spesielt om de ikke går med på/inn i en bredere medisinsk utredning og korrigering/operasjon av barnet.

Mange føler seg med dette isolert og skamfulle. Ved å gi flere muligheten til å møte andre i samme situasjon gir vi rom for mer erfaringsbasert kunnskap og en samtale om har flere perspektiver. På nettsidene til Gender Spectrum kan du komme i kontakt med andre og lese om folks erfaringer. Det er også mulig å kontakte FRI for å komme i kontakt med andre. 

Et bredt spekter av intersex-tilstander

Det finnes et bredt spekter av forskjellige intersex-tilstander. Vi kaller det spekter, for det er forskjellige årsaker til at intersex-tilstander forekommer.

De synlige tegnene på intersex finnes i forskjellige grader. Noen har indre kjønnskjertler som skiller seg fra flertallet, mens andre har ytre kjønnsorganer som skiller seg fra flertallet eller en hormonproduksjon som skiller seg fra den flertallet har, og noen vil ha flere av disse.

I noen tilfeller vil ikke intersex-tilstanden oppdages før i voksen alder, ved at man for eksempel gjennomgår en uventet pubertetsutvikling. En uventa pubertet kan være at man ikke opplever høydevekst som mange andre, ikke får mensen og bryster selv om en hadde forventet det, eller at en opplever at kroppen gjør andre ting som ikke er forventet.

Det å ha en normbrytende kropp kan ha konsekvenser utover det rent kroppslige. Det å bryte med samfunnets normer for kjønn påvirker de fleste mennesker og vi ønsker et fokus på hele mennesker, ikke bare de medisinske aspektene av å være intersex. 

Les videre: Behandling: Hormoner og operasjoner og annen ikke-hormonell behandling.

Kjønnsmangfoldige arrangement i FRI OA:

mai

fre07mai18:0020:00Digitalt arrangementVirtual EventDigital T-kafe - for hele landetT-cafe - digital edition - Norway18:00 - 20:00 Arrangement av : FRI Oslo og Viken

juni

fre04juni18:0020:00Digitalt arrangementVirtual EventDigital T-kafe - for hele landetT-cafe - digital edition - Norway18:00 - 20:00 Arrangement av : FRI Oslo og Viken

X
X