Hva er kjønn?

Dette spørsmålet har mange stilt seg uten å finne noe godt svar. Enda fler har nok aldri tenkt over dette spørsmålet. For mange mennesker fremstår kjønn som veldig enkelt. Mange tenker at det finnes to kjønn; kvinner og menn, og at en kan se hvilket kjønn folk er eller har.

Selv om vi tenker at kjønn er enkelt å forstå, vil de fleste av oss synes det er vanskelig å svare på mer inngående spørsmål om hva kjønn er.

Hva er en mann? Hvilket kjønn er du og hvorfor er du akkurat dette kjønnet? Hvor mange kjønn finnes det? Hvorfor deler vi verden inn i kjønn? Handler kjønn om forplantningsevne?

Det er vanskelig å definere kjønn på en presis måte og det er heller ikke noe mål. Selv om mange er opptatt av at kjønn skal defineres og kategoriseres, synes ikke vi det er så viktig. Det vi er opptatt av her er å åpne opp for flere måter å tenke kjønn på og å gi deg mulighet til å se og møte andre som har tenkt litt mer på kjønn enn gjennomsnittet.

Vi ønsker også å vise at det ikke finnes én fasit på hva kjønn er og at det finnes uendelig mange muligheter når det kommer til kjønn. Du bestemmer selv hva kjønn skal bety og være i ditt liv.

Vi håper disse sidene kan gi deg informasjon og nye ideer til hvordan du kan tenke rundt kropp, kjønn, identitet og uttrykk.

Mangfold av kjønn

Kjønn betyr veldig mye mer enn bare antatt evne til å lage eggceller eller sædceller. Tenk på alle ting du assosierer med ordet kvinne, det er sikkert mange egenskaper og kvaliteter som ikke handler om reproduktive organer.

Siden ikke alle kropper kan lage enten sædceller eller eggceller og siden vi legger så mye mer enn bare kropp i begrepene kvinne og mann er ikke disse ordene bare nøytrale beskrivelser av kroppen.

Kjønn manifesterer seg på forskjellige måter i samfunnet. Vi har juridiske kjønn, vi har systemer som kvotering, og lovverk som er forskjellig basert på hvilket juridisk kjønn du er registrert som, vi har kjønnsdelte garderober, screeningprogrammer for forskjellige kreftformer og sykdommer, diagnoser som er avhengig av kjønn og læreplaner i skolen som sier noe om hva og hvordan elever skal lære om kjønn. 

Kjønn på det personlige plan handler om hvordan vi forstår oss selv, hvordan vi uttrykker oss, hvordan vi møtes av andre og hvordan vi møter andre. Hva en tenker om sin egen kropp, kjønnsrollene i samfunnet, sin egen stil, seg selv som mer eller mindre maskulin/feminin, seksualiteten sin og lignende er personlig og det varier fra person til person.

Kjønnsmangfold er alle måtene folk gjør kjønn på. Vi er alle en del av det mangfoldet. Noen mennesker er innenfor de fleste kjønnsnormer store deler av livet, mens andre bryter mer med samfunnets normer. Kjønnsnormer påvirker oss alle, enten vi er innenfor eller utenfor en gitt norm.

Det er viktig å synliggjøre alternativer til de mest vanlige måtene å forstå kjønn på. Dette fordi kjønnsmangfold gir mange muligheter og alternativer for mennesker. Og fordi noen av de vanligste måtene å forstå kjønn på (mann – kvinne) har en del negative konsekvenser for mange.

Vi vil jobbe for et samfunn der mennesker skal få definere seg selv og leve som de vil uten at dette skal medføre tap av rettigheter og muligheter.

Vi snakker ofte om tre sentrale aspekter ved kjønn: kropp, uttrykk og identitet.

 

X
X