Kropp

De aspektene ved en kropp vi i vårt samfunn regner som kjønnet er genitalier, reproduktive organer, kjønnshormoner, kjønnskromosomer og det som kalles sekundære kjønnstrekk (trekk som utvikles i puberteten på bakgrunn av  samspillet mellom gener og hormoner).

Sekundære kjønnstrekk kan for eksempel være bryster, fettfordeling, muskelmasse, adamseple, hårvekst på kroppen, størrelse på svamplegemer (klitoris/penis), stemmeleie og hårtap på hodet.

Vi har alle en kropp og alle kropper er forskjellige.

Variasjonen og antallet mulige sammensetninger av forskjellige kjønnsaspekter ved en kropp er uendelig mange. Det er derfor ingen har lik tiss, lik størrelse på brystene sine, samme type skjeggvekst, samme stemmeleie og så videre.

Kjønnsuttrykk

Kjønnsuttrykk er et begrep som brukes  om de måtene vi bevisst og ubevisst uttrykker kjønn til omverden. Det kan handle om kroppsspråk, klær, hår, sminke, stemmeleie og vår generelle atferd. Noen ganger gjør man ting man ikke tenker over at signaliserer kjønn. Andre ganger kan man gjøre spesifikke ting nettopp for å signalisere kjønn på en bestemt måte. Det er ikke alltid at alle har samme forståelse av hva som er feminint eller maskulint, så vi kan ikke bestemme helt hvordan andre skal forstå/lese kjønnsuttrykket vårt.

Selv om kjønnsuttrykk og kropp er to forskjellige ting legger kroppen noen begrensninger for hvordan vi kan uttrykke kjønn. Noen mennesker endrer på kroppen sin for å kunne uttrykke kjønn på andre måter.

Det er ikke mulig å si noe om et menneskes kropp, kjønnsidentitet eller seksuelle orientering basert på hvordan kjønn uttrykkes.

 

Kjønnsidentitet

Kjønnsidentitet brukes om menneskers egne opplevelse av hvilket kjønn de er. De aller fleste har kvinne eller mann som sin kjønnsidentitet, men det finnes også andre kjønnsidentiteter. Et fellesord/begrep for mennesker som har annen kjønnsidentitet enn kvinne eller mann, er ikke-binær.

De fleste mennesker har samme kjønnsidentitet som det kjønnet de ble tildelt etter fødsel. Disse kalles ciskjønna personer, eller cispersoner.

Noen mennesker har en annen kjønnsidentitet enn det kjønnet de ble tildelt etter fødsel. Disse kalles transkjønna personer eller transpersoner.

Det er bare du som kan vite hva din kjønnsidentitet er.

Les videre om trans, cis og interkjønn/intersex.

Kjønnsmangfoldige arrangement i FRI OA:

mai

fre07mai18:0020:00Digitalt arrangementVirtual EventDigital T-kafe - for hele landetT-cafe - digital edition - Norway18:00 - 20:00 Arrangement av : FRI Oslo og Viken

juni

fre04juni18:0020:00Digitalt arrangementVirtual EventDigital T-kafe - for hele landetT-cafe - digital edition - Norway18:00 - 20:00 Arrangement av : FRI Oslo og Viken

X
X