Normbrudd

Normer er ofte usynlige for de som følger dem eller som er innenfor en gitt norm. Normene blir veldig synlige for de av oss som bryter med dem. Vi møter stadig forventninger og antagelser som ikke stemmer eller som vi ikke kan/ønsker å leve opp til. Ofte korrigeres vi av andre, noe som er slitsomt og kan føre til stress og ubehag i sosiale settinger. I tillegg kan normene før til redusert tilgang til samfunnets goder. Det kan være så enkelt som at man ikke kan/ønsker å benytte seg av offentlige garderober.

Vi kan både bryte normen med vilje og uten å ville det selv. Også om man med viten og vilje bryter en norm skal man møtes med den samme respekten som alle andre mennesker. Det er ikke slik at bare fordi man selv velger å ha en lyserosa høy hanekam, så kan andre mennesker fritt kommentere dette eller behandle deg annerledes eller dårligere enn andre mennesker.

Grad av valgfrihet

Graden av valgfrihet vi har når det kommer til normer varierer med tid og sted. Det er vanskelig å skulle si hva vi gjør fordi det forventes av oss, og hva vi gjør fordi vi selv vil. Det er rett og slett vanskelig å skulle kalle noe et helt fritt valg. Vi er alle, mer eller mindre, ufrie når vi velger. Vi tvinges til å forholde oss til samfunnets normer, og vi vil alltid ta en avgjørelse basert på hva vi antar konsekvensene av et valg vil bli. Om vi antar at et valg vil føre til mye diskriminering og forskjellsbehandling – da er ikke dette er fritt valg. Et eksempel på dette er mennesker som velger å stå frem som homofile/bifile selv om dette får negative konsekvenser for dem. Ofte er det hverken mulig eller ønskelig for mennesker å skjule sentrale aspekter ved dem selv

Mennesker må få større valgfrihet, flere alternativer og at mennesker som velger å leve utenfor normen skal få lov til det uten å miste rettigheter, goder og privilegier.

De menneskene som er innenfor en norm får goder og privilegier på grunn av dette, og selv om deres liv dermed kan fremstå som meget lett og fint står også de menneskene som er innenfor en norm alltid i fare for å havne utenfor. Havner de utenfor vil de miste sine privilegier og fordeler. Dette er en type makt som gjør at mange tar normative valg i livet nettopp for å slippe de konsekvensene det kan ha å velge utenfor normen.

Les videre: Åpenhet som inter eller trans.

Kjønnsmangfoldige arrangement i FRI OA:

april

fre02april18:0020:00Digitalt arrangementVirtual EventDigital T-kafe - for hele landetT-cafe - digital edition - Norway18:00 - 20:00

fre16april(april 16)16:00søn18(april 18)14:00Stemmekurs - Stiftelsen StensveenFor deg som ikke passer inn i kjønnsnormene16:00 - 14:00 (18)

mai

fre07mai18:0020:00Digitalt arrangementVirtual EventDigital T-kafe - for hele landetT-cafe - digital edition - Norway18:00 - 20:00

juni

fre04juni18:0020:00Digitalt arrangementVirtual EventDigital T-kafe - for hele landetT-cafe - digital edition - Norway18:00 - 20:00

X
X