Kjønnsnormer

Kjønn fungerer i praksis ofte som et maktsystem som systematisk deler mennesker inn i ulike kategorier. I dette systemet er det noen som gis fordeler (privilegier) og andre gis ulemper. Systemet forventer en gitt sammenheng mellom kropp, utseende, adferd, tenning osv. i ett sett med normer.

Hetero- og cisnormativitet

Vi bruker begrepene heteronom og cisnorm på disse sidene. Heteronormen er alle de strukturer som får heteroseksualiteten til å fremstå som ønskelig, naturlig og gitt, mens alle andre former for seksualitet sees på som «annenrangs». Cisnormen er alle de strukturer som får ciskjønn til å fremstå som ønskelig, naturlig og gitt, mens alle andre former for kjønn sees på som «annenrangs».

Når lovverk som for eksempel omhandler barnefødsel konsekvent antar at det kun er kvinner som kan føde og at den som føder ønsker å omtale seg selv som mor så er dette cisnormativt.

Når man i norske skolebøker sier at «kvinner» får menstruasjon i puberteten overser man det faktum at ikke alle kvinner får mensen. Det finnes både transkvinner, interkvinner og ciskvinner som ikke får menstruasjon og det finnes menn og andre kjønn som får det. Dette er eksempler på ting vi lærer på skolen som er cisnormativt.

Når den samme læreboken på skolen lærer oss at «jentens skjede blir våt ved seksuell opphisselse slik at en penis lettere skal kunne gli inn» så antar man igjen at alle med skjede er kvinner og at alle kvinner har en skjede, videre antar man at alle mennesker opplever seksuell opphisselse og ønsker å ha sex, og at denne sexen skal foregå ved at penis føres inn i skjeden. Dette er både hetero- og cisnormativt. Det skjuler mangfoldet som finnes blant oss, noe som igjen fører til at mange mennesker føler at deres kropper, virkelighet, identitet og seksualitet blir usynliggjort og annerledesgjort.

Privilegier

Privilegier er de fordelene og godene du mottar på grunn av den du er eller måten du velger å uttrykke deg på. Det er ikke noe galt i å ha privilegier, men det er lurt å være seg bevisst dem, så man ikke undertrykker andre mennesker eller forventer at alle har lik tilgang til goder i samfunnet – for det stemmer ikke. Om du for eksempel tilhører en økonomisk sterk klasse, som middel- eller overklassen, så har du andre forutsetninger i livet enn om du tilhører en lavere sosioøkonomisk klasse.

Les videre: Når man bryter normen.

 

Kjønnsmangfoldige arrangement i FRI OA:

april

fre02april18:0020:00Digitalt arrangementVirtual EventDigital T-kafe - for hele landetT-cafe - digital edition - Norway18:00 - 20:00

fre16april(april 16)16:00søn18(april 18)14:00Stemmekurs - Stiftelsen StensveenFor deg som ikke passer inn i kjønnsnormene16:00 - 14:00 (18)

mai

fre07mai18:0020:00Digitalt arrangementVirtual EventDigital T-kafe - for hele landetT-cafe - digital edition - Norway18:00 - 20:00

juni

fre04juni18:0020:00Digitalt arrangementVirtual EventDigital T-kafe - for hele landetT-cafe - digital edition - Norway18:00 - 20:00

X
X