Passering

Passering er et mye brukt begrep blant transfolk. Det å «passere» betyr at man leses som det kjønnet man er. De fleste transfolk har opplevd å bli lest som et kjønn de ikke er store deler av livet. Noen mennesker trenger kjønnsbekreftende tiltak for å passere, andre passerer fint uten å forandre kropp eller utseende. Ikke alle mennesker ønsker å passere som et gitt kjønn.

For mange er passering viktig fordi det er slitsomt å bli lest og forstått feil.

Det som kan være litt problematisk med begrepet passering er at det i hovedsak brukes om transfolk og dermed kan det fremstå som om cisfolk ikke driver med passering. Alle mennesker uttrykker kjønn på en eller annen måte. Dette kan være meget bevisst eller mindre bevisst. Selv om du ikke har et bevisst forhold til ditt kjønnsuttrykk så er du omgitt av kjønnsnormer og «regler» for hvordan kjønn skal gjøres.

Selv om de fleste damer med langt hår ikke har tenkt «nå skal jeg gro langt hår fordi jeg er dame og jeg liker å uttrykke meg på en måte som i min kultur anses som feminint og kvinnelig» så er det ikke tilfeldig at såpass mange jenter/kvinner har langt hår. Langt hår kunne vært et uttrykk for maskulinitet i samfunnet og da ville det nok vært færre kvinner og flere menn som valgte å ha langt hår.

Mange forbinder passering med å bli forstått som ciskjønnet. Det er ikke noe mål å skulle forstås som ciskjønnet, men for mange er det slitsomt å bli lest som trans fordi dette kan medføre stigma og diskriminering.

Både cismenn og transmenn kan passere som menn eller ikke passere som menn. Det er bare i vårt cisnormative samfunn at det å passere gjør at folk antar at vi er ciskjønnet.

Det er selvfølgelig fullt mulig å passere som både kvinne og trans på samme tid, altså at folk leser og forstår deg både som trans og kvinne. I tillegg kan man jo «vite» at noen er trans og oppfatte og forstå dem som rett kjønn.

Ikke alle ønsker å passere «som cis», mange mennesker ønsker å være kreative og normbrytende i sitt kjønnsuttrykk, og da blir det å passere som enten mann eller dame ikke så viktig.

Det er altså ikke slik at «passering» er noe bare transfolk driver med eller at det å passere betyr at man «skjuler» at man er trans. Det er for øvrig opp til hver enkelt om man ønsker å være åpen om at man er trans og i hvilke settinger man da eventuelt velger å være åpen. Du har aldri noen plikt til å fortelle andre at du er trans, men i noen situasjoner kan det være praktisk.

Å bli lest som noe

Passering henger sammen med det å bli lest som noe. Når andre mennesker ser deg og plasserer deg i diverse kategorier basert på ditt utseende blir du lest «som noe» Eksempler på ting du kan bli lest som: funksjonsfrisk, mørkhudet, gutt, homo eller trans. Alle mennesker kategoriserer og organiserer mennesker rundt seg basert på deres utseende. Det er ikke noe galt i å anta ting om mennesker rundt seg, det eneste man må huske på er at antagelsen kan være feil og at det er personen selv som vet hva som er rett for dem. Og så må man selvfølgelig ikke behandle folk dårlig på bakgrunn av hvordan man leser dem.

Vi leses hele tiden som «kjønnede» av våre omgivelser. Andre vil også vurdere, enten bevisst eller ubevisst, vårt kjønnsuttrykk på en maskulin/feminin skala. På grunn av kjønnsnormene kan for eksempel en mann som uttrykker seg feminint blir forstått av sine omgivelser som homo, helt uavhengig av hva hans faktiske seksuelle orientering er.

Hva folk leser deg som kommer gjerne til uttrykk i hvordan de språklig omtaler deg eller forholder seg til deg. Om du spør etter toalett og blir pekt i retning den døren med en person i kjole, har sannsynligvis det mennesket som peker lest deg som kvinne. Om en person sier «han sto foran meg i køen» betyr det sannsynligvis at du har blitt lest og forstått som mann/gutt.

Når man leses feil kan man enten overse det eller rette opp i feil-lesningen. Om du for eksempel ikke oppfatter deg selv som noe kjønn og noen antar at du er en gutt og sier ”han”, mens ditt pronomen er ”hen”, så kan du rette opp og si «jeg bruker hen som pronomen». Det du sier om deg selv har forrang foran det andre tror og mener om deg og dermed skal det du sier om deg selv alltid respekteres. Denne respekten for din identitet er faktisk lovfestet og du har dermed rett på å bli behandlet og omtalt på en måte du er komfortabel med, og som passer din identitet.

Det betyr at for eksempel arbeidsgiver, kollegaer, lærere på skolen, andre elever og lignende skal bruke rett navn og rett pronomen når de snakker om og til deg.

 

Kjønnsmangfoldige arrangement i FRI OA:

mai

fre07mai18:0020:00Digitalt arrangementVirtual EventDigital T-kafe - for hele landetT-cafe - digital edition - Norway18:00 - 20:00 Arrangement av : FRI Oslo og Viken

juni

fre04juni18:0020:00Digitalt arrangementVirtual EventDigital T-kafe - for hele landetT-cafe - digital edition - Norway18:00 - 20:00 Arrangement av : FRI Oslo og Viken

X
X