Kjønnsportal av FRI Oslo og Akershus

Diskrimineringsvern

I Norge har vi en antidiskrimineringslov som forbyr diskriminering av mennesker på grunnlag av deres seksuelle orientering, kjønnsidentitet eller kjønnsuttrykk. I forarbeidene til loven nevnes også interkjønn (de bruker ordet intersex) spesifikt. Loven gjelder på alle samfunnsområder, med unntak for private forhold, det vil for eksempel si i din egen familie. Om du har blitt diskriminert eller tror du har blitt diskriminert kan du kontakte Likestillings- og diskrimineringsombudet for juridisk veiledning og hjelp.

Juridisk kjønn

I Norge har vi to juridiske kjønn, «kvinne» og «mann». I dag kan alle mennesker over 16 år endre juridisk kjønn ved å sende en søknad til skatteetaten. Er du mellom 6 og 16 kan du endre juridisk kjønn om foreldrene dine samtykker til dette, om bare en av foreldrene dine samtykker kan fylkesmannen i Oslo og Akershus avgjøre at barnet juridiske kjønn kan endre om dette er til barnet beste. For barn under 6 år er det bare de med en interkjønn-diagnose som kan endre juridisk kjønn.

Det er flere som jobber for at vi i Norge skal få enda et juridisk kjønn, slik at også de av oss som ikke er enten kvinner eller menn skal ha et verdig alternativ.

Juridisk navn

I Norge kan du fritt velg ditt eget navn. Alle over 16 år kan fritt endre sitt juridiske navn. Fornavn kan man bare endre hver 5.-10. år i Norge, men du kan alltid endre tilbake til ditt første navn. Er du under 16 kan du i samråd med foreldrene dine endre juridisk navn. Vi har en liberal navnelov som gjør at man for eksempel kan ha både et typisk jentenavn og et typisk guttenavn som fornavn om man ønsker det. Esben Esther Pirelli Benestad er et kjent eksempel på en person som har både «kvinne» og «manns» -navn til fornavn.

Les mer: kjønnsnormer i samfunnet og privilegier.

Kjønnsmangfoldige arrangement i FRI OA:

april

fre02april18:0020:00Digitalt arrangementVirtual EventDigital T-kafe - for hele landetT-cafe - digital edition - Norway18:00 - 20:00

fre16april(april 16)16:00søn18(april 18)14:00Stemmekurs - Stiftelsen StensveenFor deg som ikke passer inn i kjønnsnormene16:00 - 14:00 (18)

mai

fre07mai18:0020:00Digitalt arrangementVirtual EventDigital T-kafe - for hele landetT-cafe - digital edition - Norway18:00 - 20:00

juni

fre04juni18:0020:00Digitalt arrangementVirtual EventDigital T-kafe - for hele landetT-cafe - digital edition - Norway18:00 - 20:00

X
X