Forventningene og kropp

På bakgrunn av kroppens utseende ved fødsel tildeles vi et juridisk kjønn som enten kvinne eller mann.

På bakgrunn av hvordan kroppen vår ser ut, og dermed vårt juridiske kjønn, sosialiseres vi inn i en kjønnsrolle som enten gutt eller jente. Vi forventes å oppfatte oss selv som jenter om vi har vulva og som gutt om vi har penis og testikler.

Noen mennesker har en kjønnsidentitet eller en måte å gjøre kjønn på som bryter sterkt med det samfunnet forventer. For eksempel finnes det kvinner som ble tildelt kjønnet mann ved fødsel og som er oppdratt til å bli gutter/menn. Det er folk selv som til syvende og sist bestemmer over egen identitet og liv. Så om en person kaller seg kvinner så er hun kvinne.

Trans og transkjønn

Mennesker som har en annen kjønnsidentitet enn det kjønnet de ble tildelt etter fødsel kan kalles trans.

Vi bruker ordet transkjønnet og transperson for å beskrive mennesker som uttrykker sitt kjønn på en annen måte enn det samfunnet forventet. Mennesker som bryter kjønnsnormene er folk som i større eller mindre grad har en kjønnsidentitet, en kjønnsrolle eller et kjønnsuttrykk som skiller seg fra de kulturelle normene og forventningene som eksisterer i samfunnet.

Mange transkjønna mennesker er kvinner eller menn, noen av disse kaller seg transmenn og transkvinner. Andre er ikke kvinne eller menn og kaller seg andre ting, som for eksempel kjønnsskeiv og queer. Andre igjen forholder seg ikke til kjønnskategorier og beskriver seg ikke som kjønn i det hele tatt. Mange kulturer har ord som beskriver mennesker som bryter med kjønnsnormene, for eksempel hijras, fa’afafine og two-spirit. Slike begreper brukes ofte både om mennesker som i vesten blir kalt interkjønnede og/eller transkjønnede.

Cisperson

Personer som har kjønnsidentitet som samsvarer med kjønnet de fikk tildelt ved fødselen kan kalles cispersoner. Cisperson er det motsatte av transperson. Cispersoner kan også være ikke kjønnsnormative, for eksempel en feminin hetero cismann eller en lesbisk ciskvinne, som begge bryter med normer for kjønn enten ved å uttrykke kjønn på en ikke normativ måte eller ved å ha en seksualitet som bryter med normen. Som oftest regner man bare mennesker som har en (kjønnet) identitet knyttet opp mot sin normbrytende måte å gjøre kjønn på for transpersoner.

Trans vs kvinne og mann

Ikke alle mennesker som her er definert inn i transbegrepet ønsker å bli definert som trans. Dette kan skyldes alt fra en følelse av å ikke tilhøre en kultur som deler opp kjønn slik vesten gjør det eller fordi man opplever at trans som begrep blir dominerende over kjønnsidentiteten, som ofte er den viktigste identiteten hos mennesker. Noen opplever altså at deres identitet som for eksempel kvinne blir utfordret av betegnelsen trans. Vi mener at trans kvinner og cis kvinner er likeverdige kvinner. Om man opplever seg selv som mann og lever som mann i samfunnet kan det oppleves som både fremmedgjørende og unødvendig å skulle omtales som trans.

Transpersoner kan være skeive, hetero og alt annet

Transperson er et samlebegrep som inkluderer blant annet transvestitter og mennesker med behov for kjønnsbekreftende behandling. Trans handler om kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk. Transpersoner kan, som cispersoner, være skeive, lesbiske, hetero-, bi-, pan- eller homofile.

Les mer om interkjønn/intersex!

Kjønnsmangfoldige arrangement i FRI OA:

mai

fre07mai18:0020:00Digitalt arrangementVirtual EventDigital T-kafe - for hele landetT-cafe - digital edition - Norway18:00 - 20:00 Arrangement av : FRI Oslo og Viken

juni

fre04juni18:0020:00Digitalt arrangementVirtual EventDigital T-kafe - for hele landetT-cafe - digital edition - Norway18:00 - 20:00 Arrangement av : FRI Oslo og Viken

X
X