Nettkurs for Drammen kommune - i anledning Drammen Pride 2020

Velkommen til deg som er ansatt ved en skole i Drammen kommune! Takk for at du setter av litt tid i den travle hverdagen til å lære mer om hvordan vi kan jobbe for at skolen skal være et trygt sted å være for alle uavhengig av kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk eller seksuell orientering.

Under finner du et introduserende nettkurs delt inn i 6 deler:

  • Del 1: Introduksjon
  • Del 2: Utfordringer i skolen
  • Del 3: Normer
  • Del 4: Hva er kjønn og seksualitet?
  • Del 5: Normbevisst undervisning
  • Del 6: Hvordan ivareta kjønnskreative elever

Kurset inneholder videoer, refleksjonsoppgaver og spørsmål. Totalt tar det ca 45 min å gjennomføre hele nettkurset. Du kan selv velge om du ønsker å gjennomføre alt på en gang eller dele det opp over flere dager. Lykke til!

Å skape en trygg skolehverdag for alle elever  krever det at man jobber kontinuerlig med kunnskapsinnhenting, refleksjonsøvelser og endringsarbeid. Vi håper dette nettkurset kan være en start – vi kommer gjerne til din skole for å holde kurs og workshops.

Les mer om Skeiv kunnskaps kurs rettet mot ledere og ansatte ved skoler i Oslo og Viken her.

Del 1: Introduksjon

For å navigere videre bruk piltastene under bildet.

  

Del 2: Utfordringer i skolen

I videoen under presenterer Viljar Eidsvik, prosjektleder for Skeiv kunnskaps skolesatsing, om utfordringer knyttet til bruk av kjønnsrelaterte skjellsord skolen.

 

 

Del 3: Normer

For å navigere videre bruk piltastene under bildet.

Del 4: Hva er kjønn og seksualitet?

For å navigere videre bruk piltastene under bildet.

Del 5: Normbevisst undervisning

 

Del 6: Hvordan ivareta kjønnskreative elever

 

 

Referanser og lenker til videre ressurser:

Bufdir sin ressursside: http://lhbtiqtall.no/

Lov om likestilling og forbud mot diskriminering (likestillings- og diskrimineringsloven)

Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO)

Audun Fladmoe, Marjan Nadim og Simon Roland Birkvad (2019)  “Erfaringer med hatytringer og hets blant LHBT-personer, andre minoritetsgrupper og den øvrige befolkningen”, Institutt for samfunnsforskning 2019, Rapport 2019:4 

Midtbøen, A. H. & Rogstad, J. (2012). «Diskrimineringens omfang og årsaker. Etniske minoriteters tilgang til norsk arbeidsliv». Rapport 1/12. Oslo: Institutt for samfunnsforskning.

Anderssen, Norman & Malterud, Kirsti (2013). Seksuell orientering og levekår. Bergen: Unihelse. 

Van der Roos, Jannicke (2013). Levekår, livssituasjon og livskvalitet for personer med kjønnsidentitetstematikk. Hamar: Likestillingssenteret. 

Folkhälsomyndigheten (2015) Hälsan och hälsans bestämningsfaktorer för transpersoner. Rapport.

Stubberud, Prøitz & Hamidias (2018) «Den eneste skeive i bygda?», KUN-rapport

Eggebø, Stubberud & Karlstrøm (2018) «Levekår blant skeive med innvandrerbakgrunn i Norge», Nordlandsforskning

Svalund, J., & Hansen, I. L. S. (2013). Inkludering av personer med nedsatt funksjonsevne i arbeidslivet. Oslo: Fafo. 

Mathilde Bjørnset, Jon Rogstad og Erika Braanen Sterri (2018) Profesjonell rekruttering er likestilt rekruttering. Rekrutteringspraksis blant virksomheter i det statlige mangfoldsnettverket. Fafo-rapport 2018:01.

Björk, Sofia Wahlström, Mattias (2018) Normer som skaver – Hbtq-personers sociala arbetsmiljö i Göteborgs Stad

Skeiv kunnskap til din skole?

Skeiv kunnskap er FRI Oslo og Vikens kompetansehevingsprogram for Oslo og Viken

Vi holder kurs om normer, kjønn og seksualitet. Ta kontakt med oss!

Skeiv kunnskap til din skole?

FRI Oslo og Vikens kompetansehevingsprogram, Skeiv kunnskap , for Oslo kommune.