Nettkurs for Drammen kommune - i anledning Drammen Pride 2020

Velkommen til deg som jobber i Drammen kommune! Takk for at du setter av litt tid i den travle hverdagen til å lære mer om hvorfor det er viktig for deg å kunne noe om kjønns- og seksualitetsmangfold.

Under finner du et introduserende nettkurs delt inn i 5 deler:

  • Del 1: Introduksjon
  • Del 2: Normer
  • Del 3: Hva er kjønn og seksualitet?
  • Del 4: Et likestilt arbeidsliv?
  • Del 5: Veien videre

Kurset inneholder videoer på mellom 1 og 5 minutter, refleksjonsoppgaver og spørsmål. Totalt tar det ca 45 min å gjennomføre hele nettkurset. Du kan selv velge om du ønsker å gjennomføre alt på en gang eller dele det opp over flere dager. Lykke til!

Å skape likeverdige tjenester og trygge arbeidsplasser krever at jobber kontinuerlig med kunnskapsinnhenting, refleksjonsøvelser og endringsarbeid. Vi håper dette nettkurset kan være en start – vi kommer gjerne til din arbeidsplass for å holde kurs og workshops.

Les mer om Skeiv kunnskaps kurs her.

Del 1: Introduksjon

I første del av nettkurset ønsker vi deg velkommen, forteller om Skeiv kunnskap og Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold, holdninger til skeive, og hva forskningen forteller oss om skeives levekår i dag. Videre får du kunnskap om skeiv norsk historie, og helt til slutt hva betyr det å levere likeverdige tjenester.

For å navigere videre bruk piltastene under bildet.

 

Del 2: Normer

Hva er egentlig normer? Og hvordan påvirker de oss? I andre del av nettkurste får du en innføring i hvordan normer preger samfunnet, og hvorfor det er viktig å bli bevisst hvordan noen normer kan føre til forskjellsbehandling, anderledesgjøring, og diskriminering. 

Vi ber deg også reflektere over hvilke normer du bryter med og hvilke normer du følger. Og til slutt hvilke normer for kjønn og seksualitet preger samfunnet i dag?

For å navigere videre bruk piltastene under bildet.

Del 3: Hva er kjønn og seksualitet?

Hva er egentlig kjønn? Og hva er egentlig seksualitet? Begge er komplekse begreper som rommer mye – her får du en grunninnføring.

For å navigere videre bruk piltastene under bildet.

 

 

Del 4: Et likestilt arbeidsliv?

Del 5: Videre arbeid

Referanser og lenker til videre ressurser:

Bufdir sin ressursside: http://lhbtiqtall.no/

Lov om likestilling og forbud mot diskriminering (likestillings- og diskrimineringsloven)

Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO)

Audun Fladmoe, Marjan Nadim og Simon Roland Birkvad (2019)  “Erfaringer med hatytringer og hets blant LHBT-personer, andre minoritetsgrupper og den øvrige befolkningen”, Institutt for samfunnsforskning 2019, Rapport 2019:4 

Midtbøen, A. H. & Rogstad, J. (2012). «Diskrimineringens omfang og årsaker. Etniske minoriteters tilgang til norsk arbeidsliv». Rapport 1/12. Oslo: Institutt for samfunnsforskning.

Anderssen, Norman & Malterud, Kirsti (2013). Seksuell orientering og levekår. Bergen: Unihelse. 

Van der Roos, Jannicke (2013). Levekår, livssituasjon og livskvalitet for personer med kjønnsidentitetstematikk. Hamar: Likestillingssenteret. 

Folkhälsomyndigheten (2015) Hälsan och hälsans bestämningsfaktorer för transpersoner. Rapport.

Stubberud, Prøitz & Hamidias (2018) «Den eneste skeive i bygda?», KUN-rapport

Eggebø, Stubberud & Karlstrøm (2018) «Levekår blant skeive med innvandrerbakgrunn i Norge», Nordlandsforskning

Svalund, J., & Hansen, I. L. S. (2013). Inkludering av personer med nedsatt funksjonsevne i arbeidslivet. Oslo: Fafo. 

Mathilde Bjørnset, Jon Rogstad og Erika Braanen Sterri (2018) Profesjonell rekruttering er likestilt rekruttering. Rekrutteringspraksis blant virksomheter i det statlige mangfoldsnettverket. Fafo-rapport 2018:01.

Björk, Sofia Wahlström, Mattias (2018) Normer som skaver – Hbtq-personers sociala arbetsmiljö i Göteborgs Stad

Skeiv kunnskap til din arbeidsplass?

Skeiv kunnskap er FRI Oslo og Vikens kompetansehevingsprogram for Oslo og Viken

Vi holder kurs om normer, kjønn og seksualitet. Ta kontakt med oss!

Skeiv kunnskap til din arbeidsplass?

FRI Oslo og Vikens kompetansehevingsprogram, Skeiv kunnskap , for Oslo kommune.