Nettkurs for Drammen kommune - i anledning Drammen Pride 2020

Hvorfor bør eldreomsorgsvirksomheter jobbe med likeverdige og ikke-diskriminerende tjenester? Hva er det som skiller eldre skeives livsløpserfaringer fra andre? Hva har kjønns- og seksualitetsmangfold med personsentrert omsorg å gjøre- og hvordan kan vi i praksis skape veier til inkluderende eldreomsorg? 

Under finner du en introduserende forelesning som kan gi deg som leder og ansatt i eldreomsorgsvirksomheter svar på noen av disse spørsmålene. Forelesningen er delt inn i 4 deler på ca 20 minutter hver. Du kan se den sammenhengende eller dele den opp over flere dager. Etter å ha sett forelesningen vil du ha grunnleggende kunnskap om: 

  • Hvorfor offentlige virksomheter må jobbe med å skape likeverdige tjenester
  • Hva kjønn, seksualitet og livsløpsnormer er
  • Eldre skeives livsløp og aldringsvilkår
  • Inkluderende og ekskluderende møter i helse- og omsorgsvirksomheter

Dersom vi skal kunne endre egen praksis må vi imidlertid jobbe med å forstå hvordan vi selv påvirkes av normene rundt oss. Under finner du derfor noen oppgaver som gir deg og dine kollegaer mulighet til å jobbe med å kartlegge egne holdninger og kunnskap om normer, kjønn, seksualitet og aldring og/eller reflektere rundt inkluderende/ekskluderende møter i ulike case-oppgaver. 

Oppgavene er hentet fra boka Veier til inkluderende eldreomsorg: skeive perspektiv (2019) som er skrevet av Janne Bromseth og utgitt av FRI OV og Sykehjemsetaten i samarbeid. Boka kan bestilles eller lastes ned her.

Å skape likeverdige tjenester og trygge arbeidsplasser krever at vi jobber kontinuerlig med kunnskapsinnhenting, refleksjonsøvelser og endringsarbeid over tid. Vi håper dette nettkurset kan være en start – vi kommer gjerne til din arbeidsplass for å holde kurs og workshops.

Les mer om Skeiv kunnskaps kurs rettet mot eldreomsorgen i Oslo og Viken her.

 

 

Del 1: Veier til inkluderende eldreomsorg

 

Del 2: Kjønns-, seksualitets og livsløpsnormer

 

Del 3: Skeiv livsløpserfaringer og aldring

 

Del 4: Inkluderende eldreomsorg- et skeivt perspektiv

 

 

Kartlegge egne holdninger og kunnskap

Å endre egen praksis for å bli bedre på å møte alle på en likeverdig måte uavhengig krever bevissthet om både hvilke holdninger og hvilken kunnskap en har- og hvordan virksomheten jobber med dette i praksis- eller ikke. Derfor er det fint å starte med en kartlegging for å øke bevisstheten rundt dette. Klikk deg inn på skjemaet og følg instruksjonene!

Skeiv kunnskaps oppgavehefte for ansatte i eldreomsorgen

I dette heftet finner to oppgaver. Oppgave 1 handler om å møte negative holdninger fra kollegaer. Oppgave 2 handler om å skape normbevisste møter med brukere. Oppgavene kan gjøres sammen med kolleger. Last ned heftet her.

 

Bestill fagboken «Veier til inkluderende eldreomsorg» av Janne Bromseth

 

Send oss en e-post -> skeivkunnskap@friosloviken.no oppgi navn, organisasjonsnummer hvis det er organisasjon, og adresse. Og mailadresse for elektronisk faktura. (100 kroner)

Eller last den ned her!

Utgivelsen «Veier til inkluderende eldreomsorg – Skeive perspektiv» av Janne Bromseth er et samarbeid mellom prosjekt Skeiv kunnskap i FRI Oslo og Akershus, Senter for fagutvikling og forskning / Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Oslo, Sykehjemsetaten, Oslo kommune.

Utgivelsen «Veier til inkluderende eldreomsorg – Skeive perspektiv» av Janne Bromseth er et samarbeid mellom prosjekt Skeiv kunnskap i FRI Oslo og Akershus, Senter for fagutvikling og forskning / Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Oslo, Sykehjemsetaten, Oslo kommune.

Skeiv kunnskap til din arbeidsplass?

Skeiv kunnskap er FRI Oslo og Vikens kompetansehevingsprogram for Oslo og Viken.

Vi holder kurs i normer, kjønn og seksualitet. Ta kontakt med oss!

Skeiv kunnskap til din arbeidsplass?

FRI Oslo og Vikens kompetansehevingsprogram, Skeiv kunnskap , for Oslo kommune.