Nettkurs for skoleansatte

Dette er et nettkurs om om kjønns- og seksualitetsmangfold i skolen som er laget for lærere og andre skoleansatte fra barneskolen til videregående skole. Kurset forutsetter at du tidligere har tatt grunnkurset vårt om normer, kjønn og seksualitet eller deltatt på kurs med Rosa kompetanse.

Kurset tar 1 – 1,5 time å gjennomføre, avhengig av hvor mye arbeid du legger i refleksjonsoppgavene.

Innhold:
1. Toleranse og normkritisk pedagogikk
2. Opplæringslova og nulltoleranse
3. Undervisning
4. Normkritisk trening og kjønnskreative elever
5. Evaluering og ressurser

 

Noen oppgaver har refleksjonsoppgaver som det kan lønne seg å skrive ned notater på eller diskutere med en kollega. Vi anbefaler å laste ned dette skjemaet for å ha tilgjengelig mens du følger kurset.

 

Start kurset her!