Normer, kjønn og seksualitet – hva er det?

Dette er et introduserende nettkurs i kjønn, seksualitet og normer for ledere og ansatte i kommunen. Nettkurset er laget av FRI Oslo og Vikens kompetansehevingsprogram Skeiv kunnskap på bestilling av Byrådsavdeling for Finans i Oslo kommune, i samarbeid med Renovasjonsetaten og Rosa kompetanse (FRIs nasjonale tiltak).

Kurset vender seg først og fremst til alle som jobber i Oslo kommune, men er også tilgjengelig for alle kommuneansatte i Norge og andre som skulle være interessert i å lære mer om normer, kjønn og seksualitet. Kurset kan brukes som refleksjonsverktøy rundt egen kunnskap og holdninger og som forberedende oppgave i forkant av workshops og kurs med Skeiv kunnskap eller Rosa kompetanse.

Kurset er et interaktivt nettbasert 30 minutters introduksjonskurs der hovedformålet er å skape refleksjon og øke kompetansen om mangfold med spesielt fokus på normer, kjønn og seksualitet – og om hvordan vi møter tjenestemottakere, brukere, og hverandre som kollegaer. Vi har et ansvar for å møte hverandre på en åpen og inkluderende måte – og ikke ta ting for gitt. Det handler om deg – uansett hvem du er! Vi ser på begrepene normer, kjønn og seksualitet, og undersøker hva de betyr i samfunnet og for oss. Vi ser også på hva inkluderende og ekskluderende møter kan innebære.

Kurset ligger på KS-læring, kommunesektorens e-læringsplattform.

Logg på kurset her!
www.kslaring.no/enrol/index.php?id=15736

Del 1: Introduksjon – litt historie, forskning og bakgrunn for nettkurset.
Del 2: Hva er normer? Hvordan formes vi av normene i samfunnet?
Del 3: Hva er kjønn og seksualitet?
Del 4: Tre fortellinger om inkluderende møter i arbeidslivet.

 

Nettkurs om kjønn, seksualitet og normer er tilgjengelig for ansatte og ledere i Oslo kommune, samt landets øvrige kommuner og fylkeskommuner som benytter KS Læring.

Nettkurs om kjønn, seksualitet og normer er tilgjengelig for ansatte og ledere i Oslo kommune, samt landets øvrige kommuner og fylkeskommuner som benytter KS Læring.

X
X