Normer, kjønn og seksualitet – hva er det?

Ønsker du å lære mer om hvordan din arbeidsplass kan bli et sted hvor alle kan være seg selv? Dette kurset kan brukes som et refleksjonsverktøy individuelt eller i ansattgrupper for å reflektere over egne perspektiver og egen praksis.

 Kurset er interaktivt og tar ca 30 minutter å fullføre. Hovedformålet er å skape refleksjon og øke kompetansen om mangfold med spesielt fokus på normer, kjønn og seksualitet – om hvordan vi møter tjenestemottakere og hverandre som kollegaer.

Bruk 30 min til å lære litt om normer, kjønn og seksualitet og hvordan du kan gjøre arbeidsplassen din enda litt mer inkluderende!

Dette kurset kan brukes som et refleksjonsverktøy individuelt eller i ansattgrupper for å reflektere over egne perspektiver og egen praksis.

 

«Tankevekkende, ryddig og svært pedagogisk kurs. Jeg håper alle som jobber med mennesker tar dette kurset!»

Vi har alle et ansvar for å møte hverandre på en åpen og inkluderende måte – og ikke ta ting for gitt. Det handler om deg – uansett hvem du er! 

Nettkurset er laget på bestilling av Byrådsavdeling for Finans i Oslo kommune og er laget av Skeiv kunnskap i samarbeid med Renovasjonsetaten og Rosa kompetanse (FRIs nasjonale tiltak). Kurset kan brukes som refleksjonsverktøy rundt egen kunnskap og holdninger og som forberedende oppgave i forkant av workshops og kurs med Skeiv kunnskap eller Rosa kompetanse.

Kurset ligger på KS-læring, kommunesektorens e-læringsplattform.

Logg på kurset her!
www.kslaring.no/enrol/index.php?id=15736

Del 1: Introduksjon – litt historie, forskning og bakgrunn for nettkurset.
Del 2: Hva er normer? Hvordan formes vi av normene i samfunnet?
Del 3: Hva er kjønn og seksualitet?
Del 4: Tre fortellinger om inkluderende møter i arbeidslivet.

Vi har alle et ansvar for å møte hverandre på en åpen og inkluderende måte – og ikke ta ting for gitt. Det handler om deg – uansett hvem du er! 

Nettkurset er laget på bestilling av Byrådsavdeling for Finans i Oslo kommune og er laget av Skeiv kunnskap i samarbeid med Renovasjonsetaten og Rosa kompetanse (FRIs nasjonale tiltak). 

Kurset kan brukes som refleksjonsverktøy rundt egen kunnskap og holdninger og som forberedende oppgave i forkant av workshops og kurs med Skeiv kunnskap eller Rosa kompetanse.

Kurset ligger på KS-læring, kommunesektorens e-læringsplattform.

Logg på kurset her!
www.kslaring.no/enrol/index.php?id=15736

Del 1: Introduksjon – litt historie, forskning og bakgrunn for nettkurset.
Del 2: Hva er normer? Hvordan formes vi av normene i samfunnet?
Del 3: Hva er kjønn og seksualitet?
Del 4: Tre fortellinger om inkluderende møter i arbeidslivet.

X
X